Koulutusohjelmat

Kauppakorkeakoulussa on kaksi kandidaattiohjelmaa ja yksitoista maisteriohjelmaa. Lisäksi tarjoamme kansainvälisiä kaksoistutkintoja ja tohtorikoulutusta.

Kandidaattiohjelmat
(Kauppatieteiden kandidaatti, KTK, 3 vuotta, 180 opintopistettä)

Maisteriohjelmat
(Kauppatieteiden maisteri, KTM, 2 vuotta, 120 opintopistettä, sijainti Helsinki)

*Yhdessä kaikkien Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa
**Yhdessä Insinööritieteiden korkeakoulun sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa

Aalto-yliopiston yhteiset maisteriohjelmat

Aalto_BIZ_student_groupwork_05_2013-1974.jpg

Aalto-yliopiston opiskelutarjontaan kuuluu kaikille yhteisiä, monitieteisiä kokonaisuuksia, joissa yhdistyy uudella tavalla kolmen alan osaaminen. 

Ensimmäisiä poikkitieteellisiä opintokokonaisuuksia ovat syksyllä 2010 käynnistyneet International Design Business Management ja Creative Sustainability -maisteriohjelmat. Ohjelmista on tarjolla myös maisteritason sivuainekokonaisuudet.

Creative Sustainability

Creative Sustainability on Aalto-yliopiston kansainvälinen ja poikkitieteellinen maisteriohjelma.

Ohjelma koostuu luennoista, seminaareista ja case study -harjoitustyöstä, joka tehdään yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja kaupunkien kanssa. Ohjelman seminaarit toteutetaan yhteistyössä kansainvälisen yliopistoverkoston LeNS - Learning Network on Sustainabilityn kanssa.

Ohjelma tarjoaa myös sivuaineopintokokonaisuuden Aalto-yliopiston maisteritason opiskelijoille.
Lue lisää englanniksi »

International Design Business Management

International Design Business Management (IDBM) -ohjelma on Aalto-yliopiston kaikkien korkeakoulujen yhteinen maisteriohjelma, joka juontaa juurensa jo 15 vuotta kestäneestä sivuaineyhteistyöstä korkeakoulujen välillä. Sivuaineohjelmaan on osallistunut yli 600 opiskelijaa ja sen puitteissa on toteutettu noin 150 yritysprojektia.

IDBM:ssä koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Ohjelma antaa liiketoiminnan, insinööritieteiden ja muotoilun tulevaisuuden ammattilaisille mahdollisuuden kehittyä haastavissa yritysprojekteissa. Ohjelma kouluttaa maailmanluokan osaajia globaalien, muotoilua ja teknologiaa hyödyntävien liiketoimintakonseptien suunnitteluun ja toteutukseen.
Lue lisää englanniksi »

Kansainväliset kaksoistutkinnot KTM-opiskelijoille

Aalto_BIZ_student_groupwork_05_2013-1943.jpg

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteritason opiskelijat voivat hakea kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan.

Lue lisää englanniksi »

Information Technology Programme (ITP)

ITP on akateeminen kesäohjelma, joka on tarjolla tietyille yliopisto-opiskelijoille ja yrityspartnereille. ITP tarjoaa opiskelijoille vahvan käytännön tason ymmärryksen tieto- ja viestintäteknologiasta (ICT).

Lue lisää englanniksi »

Tohtoriohjelma

Aalto_BIZ_researchers_05_2013-0552.jpg

Kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma soveltuu tutkijan uraa suunnitteleville tai talouselämän vaativiin asiantuntijatehtäviin haluaville. Valmistuneet ovat sijoittuneet sekä Suomeen että kansainvälisiin tehtäviin.

Kauppakorkeakoulussa voi suorittaa kauppatieteiden ja filosofian tohtorin sekä kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon. Tohtoriopinnot koostuvat kolmesta osasta:

  • yhteiset tieteelliset jatko-opinnot
  • tieteenalan ja tutkimusalan opinnot
  • väitöskirja.

Yhteisten opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia tutkimuksen tekemiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Lisäksi niihin kuuluu liiketaloustieteen perusteorioita ja erilaisia tutkimusmetodeja.Tohtoriohjelmassa järjestettävien kurssien ohella opiskelija voi valita osan kursseista sellaisista kansainvälisistä tutkijakouluista, ulkomaisista yliopistoista ja koulutusorganisaatioista, joiden kanssa korkeakoulumme on tiiviissä yhteistyössä.

Tohtoriopiskelijat tuottavat kansainväliset mitat täyttäviä korkeatasoisia väitöskirjoja. Suurin osa väitöskirjoista kirjoitetaan englanniksi ja keskeiset tutkimustulokset julkaistaan usein kansainvälisissä referoiduissa lehdissä. Tavoite on, että jokainen tohtoriopiskelija julkaisee vähintään yhden artikkelin referoidussa lehdessä. Esitarkastajina ja vastaväittäjinä käytetään pääasiassa ulkomaisia asiantuntijoita.

Tiedot tohtorikoulutuksesta, tohtoriopiskelijavalinnasta ja opiskeluun liittyvistä asioista löytyvät tohtorikoulutuskeskuksen verkkosivuilta Intosta. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä osoitteeseen tohtori-biz [at] aalto [dot] fi.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.10.2017.