Opiskelijat ideoivat sähköautojen latausta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teoria yhdistyy käytäntöön monilla eri tavoilla. Ryhmä opiskelijoita teki kurssityönä kattavan projektin yhdessä Helenin kanssa.

Sähköautojen määrä kasvaa jatkuvasti. Suosion kasvu on perusteltua, sillä sähköautoja pidetään yleisesti ympäristöystävällisempinä, energiatehokkaampina ja taloudellisempina kuin tavallisella polttomoottorilla varustettuja autoja. Kasvavasta kiinnostuksesta huolimatta sähköautojen määrä on edelleen pieni, eivätkä esimerkiksi autojen latauspisteet kotipihassa ole vielä yleisiä.

Neljä Aalto-yliopiston opiskelijaa sai tehtäväkseen arvioida ja ymmärtää miten sähköautojen kotilataukseen liittyviä palveluita voitaisiin kehittää niin, että ne palvelisivat paremmin sekä sähköautoilijoita että taloyhtiöitä.

Yhteistyössä alan yhden suurimman toimijan kanssa

Ryhmän jäsenet Heta Havu, Emilia Mikola, Kristian Rämö ja Susanna Salminen kuvailevat Helenin, yhden Suomen suurimman energia-alan yrityksen, kanssa tehdyn projektin etenemistä selkeäksi ja ryhmätyöskentelyä sujuvaksi.

”Ryhmä sai hyvän lähdön projektille, koska Helen oli määritellyt hyvin mitä he haluavat”, kertoo ryhmää ohjannut johtamisen laitoksen Professor of Practice Ainomaija Haarla. ”Toimeksianto oli selkeä ja rajattu. Helenin puolella oli ammattilaisia mukana ja se edesauttoi hyvään lopputulokseen pääsemistä.”

Tehty työ oli osa usean maisteriohjelman päättävää Capstone-kurssia, jonka ideana on koota opitut asiat yhteen kattavaksi kokonaisuudeksi, usein yhdistäen teorian käytännön esimerkkeihin yritysmaailmasta. Tiimin työskentelyssä yhdistyi osaaminen kolmesta eri maisteriohjelmasta: johtamisesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta, yritysjuridiikasta sekä yritysviestinnästä.

Monivaiheinen työskentely kannatti

Tämän Helen-projektin aikana opiskelijat haastattelivat aiheeseen liittyviä eri sidosryhmiä, kuten sähköautoilijoita ja taloyhtiöiden edustajia.

Saatujen kommenttien pohjalta oli kauppakorkeakoulun opiskelijoille selkeää, että liiketoiminnan kehittämiselle on vankat perusteet – sähköautoilijat käyttäisivät mielellään kotilatauspisteitä autojensa lataamiseen. Löydös siivitti projektin etenemistä.

Analyysin jatkuessa opiskelijat selvittivät eri vaihtoehtoja latauspisteille Helenin tukemana, ja lopulta päätyivät ratkaisuun, jossa sähköverkon kuormitus jakautuu niin, että sähkö riittää varmasti kaikille.

Helenille esitellyt tulokset saivat hyvän vastaanoton.

”Oli motivoivaa huomata, että työllä oli heillekin merkitys, että me emme tehneet tätä projektia vain opintopisteiden vuoksi”, kuvailevat opiskelijat. ”Saimme Heleniltä todella postitiivistä palautetta. Heille tämä oli hyvä ensiaskel, jonka pohjalta on helppo lähteä eteenpäin.”

Työn tärkeys korostui, sillä myös muut sidosryhmät, kuten sähköautoilijat, olivat kiinnostuneet tuloksista. Opiskelijat kirjoittivat aiheesta myös blogitekstin Helenin toiveesta.

Kattava oppimiskokemus projektiluontoisen työn kautta

Opiskelijat pitivät tämän kaltaista yrityksen kanssa yhdessä tehtävää projektia mielekkäänä työskentelymuotona. Kiitosta sai niin kurssin käytännönläheisyys, kuin myös projektikeskeinen työskentelytapa yhdessä aidon asiakkaan kanssa. Lisäksi kurssi koettiin kivana lopetuksena opinnoille.

”Palkitsevaa on miettiä mistä lähdettiin ja minne päädyttiin, ja kuinka paljon opimme matkan aikana”, kuvailevat opiskelijat.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 12.04.2016.