Muu koulutustarjonta

Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston kurssitarjonta kattaa kaikki Kauppakorkeakoulun oppiaineet kielet mukaan lukien. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa erillisiä, yliopiston perusopetusta vastaavia kursseja sekä eri aiheiden perusopintokokonaisuuksia. Myös yritykset hyödyntävät Avoimen yliopiston tarjontaa henkilöstönsä koulutuksessa.


MBA-koulutus

Aalto-yliopiston MBA ja Executive MBA -koulutusta tarjoaa Aalto University Executive Education (Aalto EE). Sekä Aalto MBA että Aalto EMBA ovat kansainvälisesti akkreditoituja ohjelmia (AACSB, EQUIS, AMBA).


JOO-opinnot Kauppakorkeakoulussa

Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa (kotiyliopisto), voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja Kauppakorkeakoulussa (kohdeyliopisto).


Vaihto-opiskelu Kauppakorkeakoulussa

Aalto-yliopisto on Suomen kansainvälisimpiä yliopistoja. Meillä opiskelee 2 700 kansainvälistä opiskelijaa yli sadasta eri maasta. Olemme aidosti monikulttuurinen akateeminen yhteisö.


Täydennyskoulutus

Aalto-yliopisto tarjoaa johdolle ja asiantuntijoille käytännönläheisiä, viimeiseen tutkimukseen perustuvia valmennuksia, kehittämispalveluja ja koulutusta omistamansa yrityksen Aalto University Executive Education Oy:n kautta.

Yrityksen kolme vahvaa brändiä tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen, pätevöitymiseen sekä verkostoitumiseen. Vuosittain noin 6 000 henkilöä yli 1 000 yrityksestä hyötyy Aalto EE:n tarjoamasta vaikuttavasta, tavoitteellisesta ja mitattavasta oppimiskokemuksesta.

Täydennyskoulutusta tarjoavat:

Aalto EE liikkeenjohdolle ja tulevaisuuden johtajille

Tarjoaa korkealaatuisia liikkeenjohdon kehittämispalveluja, jotka luovat voittaja-organisaatioita. Ohjelmat mahdollistavat merkityksellisen oppimispolun ja urakehityksen yksilöille. Korkeasta laadusta kertoo menestys kansainvälisissä koulutusvertailuissa – Aalto EE on globaalisti maailman 50 parhaan johdon kouluttajan joukossa.

Aalto PRO asiantuntijoille

Luo ammatillista etumatkaa. Aalto PRO on asiantuntijoille ja päälliköille, joille menetelmien päivittäminen ja uusimman tiedon omaksuminen ovat välttämättömyys muuttuvassa maailmassa. Aalto PRO tarjoaa vuosittain yli 50 erilaista koulutusohjelmaa.

Aalto ENT yrittäjille

Edistää kunnianhimoista yrittäjyyttä sekä sisäistä yrittäjyyttä tähdäten keskimääräistä nopeampaan kasvuun. Aalto ENT ymmärtää yrittämisen haasteita ja tarjoaa ketteriä ja käytännönläheisiä ratkaisuja yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 09.05.2017.