Harjoittelukokemuksia

Monet kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat opintojensa aikana työharjoittelun. Lue viiden koulumme opiskelijan kertomus omasta harjoittelukokemuksestaan.

 

 kuva_villevahteri-pieni.jpg

Ville Vahteri, Slush 2014 -tapahtuma

"Pari aktiivista vuotta opiskelijatoiminnassa toivat minulle kolmannen vuoden syksyllä mahdollisuuden lähteä järjestämään ainutlaatuista Slush-tapahtumaa  Halusin kuitenkin samalla edistää kandiopintojani, joten päätin suorittaa tarjotun pestin työharjoitteluna. 

Vapaaehtoisvastaavana olin työparini kanssa suoraan vastuussa Slushin jokaisen 1264 vapaaehtoisen rekrytoimisesta, kouluttamisesta ja johtamisesta, vapaaehtois- ja asiakaskokemuksen suunnittelusta ja kehittämisestä sekä avustavista markkinoinnin tehtävistä. Kaksipäiväiseksi paisunut spektaakkeli järjestettiin Messukeskuksessa ja se kokosi yhteen yli 14000 osallistujaa 79 eri maasta. Tekniseltä tuotannoltaan Slush 2014 oli Suomen historian suurin tapahtuma.

Paitsi että käteeni jäi kuusi opintopistettä ja hyväksytysti suoritettu työharjoittelu, oli Slush ennen kaikkea upea kokemus. Suorittamani työharjoittelun kautta sain lukuisia arvokkaita kontakteja, opin tärkeitä johtamis- ja organisointitaitoja, kehitin kykyäni toimia paineen alla hektisessä kansainvälisessä ympäristössä, ja erityisesti keräsin ensikäden tietotaitoa yrittäjyydestä - omasta unelmastani."

 


 

 Kuva_Ilse_Larsen-pieni.jpg

Ilse Larsen, Nordea

"Olin työharjoittelussa Nordea Investment Managementissa, jonne hakeuduin alun perin kesätöihin kesäksi 2013. Työtehtäviini harjoittelun ajan kuuluivat rahastojen arvonlaskennan lisäksi myös muut arvonlaskentaa tukevat tehtävät, kuten esimerkiksi rahastojen omaisuustarkastusten tekeminen.

Suosittelen lämpimästi muillekin opiskelijoille työharjoitteluun hakeutumista ja sen hyväksilukemista osana omia opintoja: Omassa työssäni näin, miten voin konkreettisesti hyödyntää ulkoisen laskentatoimen ja rahoituksen kursseilla saatuja oppeja käytännön työelämässä ja työtehtävissä. Harjoittelun aikana sain myös käsityksen siitä, miten liike-elämä oikeasti toimii, ja millaisia valmiuksia työelämässä odotetaan esimerkiksi  valmistumisen jälkeen. Työharjoitteluun osallistuminen myös valmisti minua valmistumisen jälkeiseen aikaan, sillä sitä kautta tulin paljon aiempaa tietoisemmaksi siitä, minkälaiset työtehtävät kiinnostaisivat minua jatkossa.

Koen, että edellä mainittujen asioiden lisäksi suurin hyöty työharjoitteluun osallistumisesta onkin se, että päädyin tavoittelemaan unelmieni työpaikkaa lopulta saaden sen. Työkokemukseni Nordea-konsernissa ei mennyt hukkaan, sillä uskon työharjoittelusta tulleiden valmiuksien olleen isossa roolissa siinä, että minut valittiin Nordean vastavalmistuneille tarkoitettuun Graduate-ohjelmaan."

 


 

 Kuva_Iida_Korhonen-pieni.jpg

Iida Korhonen, Suomen YK-edusto, New York

"Työtehtäviini Suomen YK-edustossa kuului komitean istuntojen seuraaminen ja niistä raportointi. Tutkin myös YK:n pääsihteerin ja hallinto- ja budjettiasioiden neuvoa-antavan komitean ACABQ:n raportteja ja hain niistä Suomen YK-edustustoa kiinnostavaa tietoa. Tämän lisäksi seurasin paljon ohjaajaani erilaisissa kokouksissa ja raportoin niistä tarvittaessa Helsinkiin. Sain mahdollisuuden tutustua kaikkiin komitean diplomaatteihin ja muiden maiden harjoittelijoihin. Tapaamani inspiroivat ihmiset ja heidän kanssa käymäni keskustelut olivatkin harjoitteluni parhaita puolia. YKE:ssä ja konsulaatissa oli yhteensä 11 harjoittelijaa syksyn 2013 aikana. Kollegat Suomen edustustossa olivat todella osaavia ja innostuneita työstään, mikä tarttui heti myös meihin harjoittelijoihin. Työtä tehtiin paljon, mutta aina hyvässä hengessä.


Opin töissäni paljon suullisesta ja kirjallisesta kommunikaatiosta työelämässä. Hyvän vaikutuksen tekemiseen vaaditaan substanssiosaamisen lisäksi empatiakykyä ja taitoa erottua muista puhujista karisman tai vaikkapa maineen perusteella. Sain seurata hyviä esiintyjiä, jotka argumentoivat ja vasta-argumentoivat neuvotteluissa erittäin taitavasti. EU:n ja YK:n valtasuhteet olivat myös erittäin mielenkiintoista oppia harjoittelustani. Näin todella laajassa skaalassa EU:n toimintaa ja kaikki YK:n osa-alueet tulivat ainakin päällisin puolin tutuiksi."

 


 

 Suvi_Pitkänen-pieni.jpg

Suvi Pitkänen, ABB

"Työskentelin opintojeni ohella sähköteknologiajätti ABB:lla HR-harjoittelijana. Työtehtäviini kuului avustavat HR-tehtävät Employer Branding & Recruiting –tiimissä. Olin mukana työnantajamielikuvamarkkinoinnissa, ja tärkeimpiin tehtäviini kuului mm. opiskelijavierailuiden, rekrytointimessujen ja muiden tapahtumien järjestäminen ja niissä yritystä edustaminen. Lisäksi avustin rekrytointiin liittyvissä hallinnollisissa tehtävissä ja sisäisessä viestinnässä.

Harjoittelujaksoni ajoittui opintojeni neljännelle vuodelle, jolloin aloittelin juuri maisterivaiheen johtamisen pääaineopintoja. Käytännön työkokemus omalta alaltani toi paljon näkemystä erityisesti erikoistumisalani, eli henkilöstöjohtamisen, kannalta. Harjoittelujakson aikana pääsin näkemään aitiopaikalta suuren monikansallisen yrityksen HR-toimintoja, ja löysin useita liitoskohtia opintojeni ja ”tosielämän” välillä. Koen saaneeni harjoittelusta hyötyä erityisesti HR-maailman laajuuden hahmottamisessa – mielenkiintoa lisäsi se, että moniin kysymyksiin ei aina löydy ”sitä oikeaa” ja helppoa vastausta. Parasta harjoitteluni aikana olivat paitsi ihanat ja pätevät työkaverini, myös se, että minut otettiin mukaan useisiin tapaamisiin ja projekteihin, jotka laajensivat tietämystäni HR-työstä ylipäänsä.

Harjoittelukokemukseni oli erittäin onnistunut, ja sain siitä lisää motivaatiota viimeistellä maisteriopintojani – ja teinpä vielä gradunikin samalle yritykselle mielenkiintoisesta aiheesta, joka nousi esille päivittäisessä työssäni. Lisäksi harjoittelu antoi minulle kullanarvoista työkokemusta omalta alaltani, ja seuraava HR-alan työpaikka löytyi välittömästi harjoittelun jälkeen. Koen saaneeni opiskelun aikana harjoittelusta korvaamatonta työkokemusta tulevaa työuraani ajatellen."

 


 

 Kuva_Aamer_Chaichee-pieni.jpg

Aamer Chaichee, Dingle

"Työnteon ja koulun yhdistäminen työharjoitteluun on mitä mainioin asia. Olin töissä Dinglellä, Suomen johtavassa sosiaalisen median toimistossa ja se avarsi suuresti markkinoinnin kurssien teoriaa käytännön maailmaan. Jännittävät asiakascaset ja loistava työympäristö tekivät työskentelystä hauskaa ja opettavaista. Suosittelen työskentelyä lämpimästi jokaiselle opiskelijalle, siinä pääsee soveltamaan oppimaansa ja tutustumaan tulevaisuuden kollegoihin."

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 26.08.2015.