Marko Terviö

"Ihan pienenä halusin tulla avaruusalusten suunnittelijaksi, mutta kun sain tietää, että suunnittelijat eivät itse lennä niitä, idea ei enää tuntunutkaan hyvältä", kertoo Marko Terviö.

Työmarkkinoiden tuntija

Marko Terviö (c) Jussi Särkilahti

Kuka olet?

Taloustieteen professori Marko Terviö Kauppakorkeakoulun taloustieteen laitokselta. Työskentelen Economicumissa, missä sijaitsevat myös Helsingin yliopiston ja Hankenin taloustieteen laitokset sekä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Teemme yhteistyötä nimellä Helsinki Center of Economic Research (HECER).

Mitä tutkit?

Tutkimusalani on mikrotaloustiede, erityisesti työmarkkinoihin liittyvät kysymykset. Viime aikoina olen tutkinut poliittisen uran vaikutusta palkkatasoon. Sitä voi tutkia vertailemalla tulojen kehitystä niillä, jotka tulivat niukasti valituksi vaaleissa ja niillä, jotka jäivät niukasti valitsematta.

Mikä työssäsi on palkitsevinta?

Se, kun löytyy uusi mahdollinen selitys ilmiölle, jolle muut ovat aiemmin löytäneet toisenlaisia selityksiä. Omasta tuloksesta on helppo innostua, mutta tietysti jonkun muunkin täytyy pitää sitä hyvänä. Osoitus tästä on esimerkiksi se, että artikkeli alkaa näkyä muiden yliopistojen lukulistoilla.

Mikä on haastavinta?

Syy-seuraussuhteen selvittäminen luotettavasti datasta, joka ei ole peräisin laboratorio-oloista. Korrelaatioita on helppo nähdä, mutta pelkkä niiden raportoiminen ei ole mielenkiintoista. Hyvälaatuinen tutkimus ei pyri ensisijaisesti löytämään vahvoja tuloksia vaan tekemään uskottavia ja tarkkoja mittauksia päätelmien pohjaksi.

Miksi kiinnostuit taloustieteestä?

Ihan pienenä halusin tulla avaruusalusten suunnittelijaksi, mutta kun sain tietää, että suunnittelijat eivät itse lennä niitä, idea ei enää tuntunutkaan hyvältä. Yläasteella halusin tulla toimittajaksi, mutta pian huomasin, että haluankin ennemmin olla se asiantuntija, joka antaa toimittajille vastauksia. Niihin aikoihin oli lama, ja sain paljon irti taloutta tuntevien vastauksista.

Miksi valitsit akateemisen uran?

Yliopistossa tiedonhalunsa ja uteliaisuutensa saa ehkä luontevimmin täyttymään. Iso akateeminen yhteisö on myös todella stimuloiva paikka. Tietämystä löytyy paljon, ja koko ajan voi kuulla ja oppia lisää.

Teksti: Nina Erho
Kuva: Jussi Särkilahti

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu englanniksi toukokuussa 2013 Aalto University Magazinen numerossa 07. (issuu.com)

Marko Terviön artikkeli "Overpaid or underpaid?" (issuu.com)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 25.06.2015.