Tutkimuksen painopistealueet

Kauppakorkeakoulussa on kuusi akateemista laitosta, joiden tutkimuksessa on painopistealueet.

Johtamisen laitos

 • koulutus, ammatilliset käytännöt ja kehittämistyö
 • yrittäjyys ja innovaatiotutkimus
 • monimuotoisuus työelämässä
 • globaali liiketoiminta ja strategia
 • henkilöstö, yhteisöt ja johtajuus
 • vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • yritysten sisäinen ja ulkoinen strategiaviestintä osana liiketoiminnan johtamista ja kehittämistä
 • globaalin yritysviestinnän ja mediakentän strateginen johtaminen
 • viestintä, diskurssintutkimus ja viestinnän multimodaalinen analyysi

Laskentatoimen laitos

 • johdon laskentatoimi
 • rahoittajien laskentatoimi
 • tilintarkastus
 • hyvä hallintotapa
 • palvelutalous
 • innovaatiotutkimus
 • verotus

Markkinoinnin laitos

 • verkostoitunut liiketoiminta
 • strateginen markkinointi
 • kuluttajakulttuurit ja kuluttajien käyttäytyminen
 • myynti ja kauppa

Rahoituksen laitos

 • Behavioral finance
 • Corporate finance
 • Asset pricing

Taloustieteen laitos

 • kansainvälinen talous
 • rahoituksen talous
 • soveltava mikrotaloustiede (mm. ympäristötalous, työmarkkinat, henkilöstön taloustiede ja tuottavuustutkimus)

Tieto- ja palvelutalouden laitos

 • e-business
 • päätöksenteon tuki
 • riskienhallinta
 • palveluverkkojen hallinta
 • innovaatiotalous
 • kvantitatiiviset menetelmät

 

Uutiset

Tapahtumat