Tenure track -urajärjestelmä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on noin 500 työntekijän ja noin 3 000 opiskelijan kansainvälinen työyhteisö, joka tarjoaa henkilöstölleen innostavan työympäristön, haasteelliset työtehtävät, hyvät työskentelyolosuhteet ja kannustavat urajärjestelmät. Työnantajana yliopisto panostaa erityisesti henkilöstönsä hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen.

Tenure track -urajärjestelmä

Aalto-yliopiston professorien urajärjestelmä, keskeisin akateeminen urapolku, tarjoaa tutkijoille selkeän ja hyvin tuetun urapolun kohti professoritason tehtäviä. Urajärjestelmän periaatteena on, että sekä yliopisto että yksilö sitoutuvat akateemiseen uraan. Selkeät odotukset ja kannustimet sekä henkilökohtaisen, ammatillisen ja akateemisen kasvun tukeminen ovat olennainen osa järjestelmää.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Sammy Toyokin uratarina.

Urapolun tasot

Rekrytoinnit voidaan hakijoiden kokemuksesta ja pätevyydestä riippuen tehdä mille tahansa Aalto-yliopiston akateemisen urapolun kolmesta tasosta:

  1. Apulaisprofessori (Assistant Professor), ensimmäinen kausi tai toinen kausi; määräaikainen palvelussuhde
  2. Professori, taso 1 (Associate Professor); vakituinen tai määräaikainen palvelussuhde
  3. Professori (Full Professor); vakituinen palvelussuhde

Urallaan erityisen ansioituneille professoreille voidaan myöntää kunnianosoituksena ylennys Aalto-professoriksi (Aalto Distinguished Professor).

>> Lue lisää tenure track -urajärjestelmästä (aalto.fi)

Professor of Practice -tehtävä

Professor of Practice -tehtävä antaa mahdollisuuden siirtää käytännön yhteiskunnallista osaamista yliopistoyhteisöön. Professor of Practice -tehtävään rekrytoidaan Aalto-yliopiston kannalta merkittävillä aloilla toimivia elinkeinoelämän tai julkisen sektorin asiantuntijoita. Heidän keskeinen tehtävänsä on avata uusia opetus- ja/tai tutkimusaloja tai taiteeseen liittyviä aloja sekä kehittää alaa dynaamisesti. Professor of Practice -rekrytointiprosessissa noudatetaan samoja periaatteita kuin tenure track -rekrytoinnissa.

>> Lue lisää Professor of Practice -tehtävästä (aalto.fi)

Muut akateemiset tehtävät

Aalto-yliopiston muut akateemiset tehtävät tukevat opetuksen ja tutkimuksen pitkäjänteistä suunnittelua ja tutkijoiden liikkuvuutta. Aalto-yliopiston muihin akateemisiin tehtäviin luetaan tehtävät, jotka eivät kuulu tenure track -urajärjestelmään.

Pääosan Aalto-yliopiston koulujen ja laitosten akateemisesta henkilöstöstä muodostavat tenure track- ja Professor of Practice -professoreiden ohella lehtorit (Lecturer), tutkijatohtorit (Postdoctoral Researcher) ja Staff ja Senior Scientist -tehtävät.

Muut uramahdollisuudet Kauppakorkeakoulussa

>> Lue lisää Ura Kauppakorkeakoulussa -sivulta

Avoinna olevat työpaikat

>> Kauppakorkeakoulun avoinna olevat työpaikat (aalto.fi)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 05.06.2018.