Laitokset

Management.jpg

Johtamisen laitos

Johtamisen laitokseen kuuluu viisi oppiainetta: organisaatiot ja johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, yrittäjyys, filosofia sekä organisaatioviestintä. Laitos on Kauppakorkeakoulun suurin laitos. Laitoksen sivuille »
 

 Accounting

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitokseen kuuluu kaksi oppiainetta: laskentatoimi ja yritysjuridiikka. Laskentatoimi oppiaineena kuuluu kauppakorkeakoulujen ydinalueeseen, ja se on pitkään ollut opiskelijamäärältään ja perustutkintojen osalta suurin oppiaine Kauppakorkeakoulussa. Laitoksen sivuille »

 Marketing

Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin oppiaineesta valmistuvilla on kansainvälisesti kilpailukykyistä markkinoinnin osaamista sekä syvällistä ymmärrystä niin akateemisesta kuin käytännön liike-elämän näkökulmasta. Laitoksen sivuille »

 Finance.jpg

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitos tutkii rahoitusmarkkinoiden ja niillä toimivien instituutioiden ja yksityishenkilöiden toimintaa ja käyttäytymistä. Laitoksen sivuille »

 Economics.jpg

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitos sijaitsee Economicum-rakennuksessa yhdessä Helsingin yliopiston ja Hankenin kansantaloustieteen yksiköiden sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) kanssa. Laitoksen sivuille »

 ISE.jpg

Tieto- ja palvelujohtamisen laitos

Tieto- ja palvelujohtamisella viitataan informaation ja teknologian luovaan hyödyntämiseen liikkeenjohdossa ja taloudellisessa analyysissä. Laitoksen opetusohjelmat valmistavat työskentelemään moninaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä niin kaupan, teollisuuden kuin palveluiden alalla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Laitoksen sivuille »

 

Kauppakorkeakoulun yksiköt

CEMAT

Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus Lue lisää »

CKIR

Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus Lue lisää »

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 15.01.2018.