Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö

Yrjö Uiton säätiön apurahat

Apurahansaajat syksy 2015  
   
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallituksen 23.11.2015 tekemällä päätöksellä on 30.9.2015 mennessä jätettyjen hakemusten
perusteella myönnetty Helsingin kauppakorkeakoulun tutkijoille, opettajille, työntekijöille ja opiskelijoille apurahoja 488.169 euroa.   
Lisäksi on erikseen myönnetty lahjoitusvaroista opinnäytetöiden tukemiseen apurahoja 45.040 euroa sekä tieteellisissä huippulehdissä   
julkaistuista artikkeleista tunnustuspalkintoja 68.000 euroa.   
   
Apurahajaon lähteissä käytetyt lyhenteet:   
   
Tukisäätiön käyttörahasto:   
TS = Tukisäätiön käyttörahasto   
LAHJ = Lahjoitusvarat   
   
Tukisäätiön erikoisrahastot:    
PWC = Pricewaterhousecoopers Oy:n rahasto 

 

TUTKIMUSAPURAHA                
                
Tutkimusprojektit                
Niemi Lasse, KTT        12 000    PWC    Power balance in auditor-client negotiation process and financial reporting quality
                
                
Väitöskirjat                
Aho Lotta, OTM, KTM        7 000    TS    Institutional Maintenance of Market Based Solutions: Exploring the Outcome in Energy Sector
Benker Andreas, Master of Science        10 000    TS    Managing process change in complex product systems development: A micro perspective on the establishment of new design capabilities in the healthcare industry
Blakaj Hedon, KTM         10 000    TS    Materiality in consumer culture research: understanding of consumer collectives and market dynamics from the perspective of new materialism
Botez Andrei, Doctoral Degree        10 000    TS    Breaking the Limits. The Posthumanist movement and the Scientific Imagination of the 21st century
Dike Marcellinus, M.Sc. (Master of Science)        10 000    TS    Multimarket Competition in the Mobile Telecoms Industry: Perspectives on MNOs in Sub-Saharan Africa
Durgam Pradeep, Master        10 000    TS    Examining SCRM approach and its role in facilitating tacit, knowledge sharing & creation, and exploring its integration, effects
Hakkarainen Tuuli, KTM      (myönnetty 2.6.2015)        10 830    TS    The current working title of the dissertation is: "Different theories, different behaviors: Implicit theories of expertise".
Haukkala Teresa, VTM        10 000    TS    Transition towards a sustainable economy – Markets, public policy, and the future of solar energy industry in Finland
Humphries Lucas, MBA        10 000    TS    Capability Development in the SME
Karlsson Joona, KTM             (myönnetty 2.6.2015)        10 830    TS    Tohtoriopinnot / Väitöskirjan aloittaminen, alustavana aiheena on asset pricing ja/tai rahoitusmarkkinoiden rakenne
Kevätsalo Jukka-Pekka Johannes, KTM, KM        6 600    TS    Strategy and Innovation - Management Practices in the Era of Digitalization
Kuismin Ari, MMM               (myönnetty 2.6.2015)        10 830    TS    From empty place to entrepreneurship enhancing space (working title)
Lehtimäki Aku-Ville, KTM        10 000    TS    Neljän artikkelin väitöskirja:, 1) FACTORS INFLUENCING ATTRACTIVENESS OF DISCOUNT DEPTH, 2) IMPUTING BIASED ANSWERS IN THE CONTEXT OF PRICING, 3) HOW CONSUMERS ESTIMATE THE NORMAL PRICE?, 4) TWO REALMS OF 9-ENDING PRICES
Pacauskas Darius, Master        6 800    TS    THE ROLE OF ICT IN THE VALUE CO-CREATION PROCESS
Peixoto Ines, MSc        10 000    TS    Value plurality and modes of valuation in nascent markets: the sustainability criteria of biofuels
Penttilä Anu, KTM        10 000    TS    Vastuullisuus ammattilaisten arkityönä – käytäntöteoreettisia lähestymisiä yritysvastuuseen
Riikkinen Rilana, MSc, MIM        10 000    TS    What drives sustainability in multinational corporations? - An examination of the purchasing function
Rudra Piyali, MBA (Pursuing PhD)        10 000    TS    Thesis: Opening the Black Box: Firm Adaptation to External Social Pressures and Capability Building within the Firm, Context:
Salmivaara Virva, KTM, VTM        10 000    TS    Yrittäjyyttä yhteisen hyvän vuoksi
Savage Paul, M (AMK)         (myönnetty 2.6.2015)        10 830    TS    Organization and Management. 4-year PhD studies. Focus is on narratives in Entrepreneurial Opportunity.
Sillanpää Ville, KTM             (myönnetty 2.6.2015)        10 830    TS    Tutkin väitöskirjassani tilastollisten mallien hyödyntämistä kaupan täydennys- ja suunnittelujärjestelmissä. Keskityn työssäni erityisesti tilaamisen haasteisiin tapauksissa, joissa tilattavia varastointiyksikköjä on kymmeniä tuhansia päivittäin ja joissa tilaamisen automatisointi on välttämätöntä.
Svanberg Marja, MSc (econ)  (myönnetty 2.6.2015)        10 830    TS    The nature and moral status of corporate social responsibility
Taipale Tiina, VTM        5 000    TS    Working greenness – environmentalism in working life
Taponen Suvituulia, HTM      (myönnetty 2.6.2015)        10 830    TS    How to Optimize the Benefits of Purchasing in Service Delivery?
Tilev Kristina, VTM        10 000    TS    Joustavat (epä)tyypilliset: osa-aikaiset vähittäiskaupassa
Upreti Bikesh raj, Msc. Economics and Business Administration        10 000    TS    "Application of Text analytics in Predictive Models"
Välimäki Roosa, M.Sc.(Econ)        (myönnetty 2.6.2015)        10 830    TS    Gendered Practices in ICT Business in Finland
                
                
Emeritusprofessorit                
Kallio Markku, Ph.D.        7 500    TS    Emeritusprofessoriapuraha,, kts liite
Niskakangas Heikki, OTT, KTM        7 500    TS    Useita tutkimuksia: rahoitusvastikkeen vähennyskelpoisuus verotuksessa. Hallitusohjelman mukainen perusturvakokeilu (KELA), verotuksen ympäristäpoliittiset vaikutukset(Sitra), Hyvä verojörjestelmä poliittisissa paineissa.
                
                
Muu tieteellinen tutkimus                
Kumar Ashish, PhD        5 000    TS    The Effects of Firm Generated Content in Social Media on Customer Behavior: Evidence from Field Research
                
                
Sapattivapaat                
Halme Minna, KTT        8 000    TS    Lancasterin yliopisto, Pentland Centre (School of Management & Lancaster Environment Centre yhteinen kestävän liiketoiminnan tutkimuskeskus) 6 kk vierailu. Tuki perheen asumis- ja elinkustannuksiin.
                
                
Ulkomaiset opinnot/tutkimustyöt                
Apajalahti Eeva-Lotta, KTM (Econ. and Bus. Admin.)         2 400    TS    Lyhytkestoinen tutkijavierailu ETH Zürich & St. Gallen
Hakkarainen Tuuli, KTM        2 300    TS    Tutkijavierailu kahteen ulkomaiseen yliopistoon osana väitöskirjatyöskentelyä
Jarva Henry, KTT        5 000    TS    Tutkijavierailu Berkeleyn yliopistoon.
Mäkinen Jukka, Dosentti, KTT        7 000    TS    Tutkimusvierailun paikka: Amsterdam Business School
Nissilä Heli, M.Sc.(econ.)        4 900    TS    Research visits at Warwick Business School (Coventry, UK) and VU University (Amsterdam, Netherlands)
Peixoto Ines, MSc        5 800    TS    Research visit to conduct research abroad - Value plurality and modes of valuation in nascent markets: the sustainability criteria of biofuels
Pinjamaa Noora, KTM        8 000    TS    Vieraileva Tutkija, University of California Berkeley School of Information, kevät 2016
Tillotson Jack, M.B.A.        10 000    TS    The Art of Camouflage and the Discipline of Normality
                
                
Pro gradu -tutkielmat                
Dao Thanh Thi Lan, B.Sc.(Econ.)        10 000    LAHJ    Improving existing Supply Chain Performance Measurement Systems: An Action Research
Haapanen Pauli, KTK        6 000    LAHJ    Improving public investments with public-private patnership
Seuna Aira, KTK        8 800    LAHJ    Regularized Regression in Sales Response Modeling
Tuomisto Juho Aapo Topias,         10 000    LAHJ    Enhancing virtual working experience through design: An approach to improve virtual collaboration and knowledge sharing in global business environments
Virta Aleksi, KTK        6 400    LAHJ    Measuring customer service quality in manufacturer-distributor relationship
Wang Junhui,         3 840    LAHJ    The impact of value congruence on employee engagement: a comparative analysis on Nordics and Asia Pasific
                
                
MATKA-APURAHA                
                
Kurssimatkat                
Bhatnagar Kushagra, D. Sc (Aalto University School of Business)        1 665    TS    Seminar on Philosophical Underpinnings of Marketing, Stockholm University, Stockholm., Seminar on Qualitative Methods and Research Design, Univ Lille Nord de France, Lille
Blakaj Hedon, KTM         1 580    TS    Seminar on Qualitative Methods and Research Design, November, 16th – November, 20th, 2015, Lille, France.
Gloukhovtsev Alexei, M.Sc.        3 180    TS    EDEN Doctoral Seminar on Consumer Research, and Analysis of Mediated and Moderated Effects course at BI Norwegian Business School
Kuismin Ari, MMM        550    TS    AMR-OMT Paper development workshop
Mäenpää Emma, Msc        1 500    TS    Seminar on Qualitative Methods and Research Design
                
                
Alustus/työpaperi konferenssissa                
Arpiainen Riitta-Liisa, KTM        1 200    TS    ISBE, Institute for Small Business and Entrepreneurship - conference
Asatiani Aleksandre, M.Sc. Information and Service Management        1 200    TS    The 10th Global Sourcing Workshop
Bask Anu, KTT        1 000    TS    INFORMS konferenssi, Philadelphia, USA
Blakaj Hedon, Marketing         1 800    TS    Association for Consumer Research (ACR) Conference, New Orleans, LA (October 1-4, 2015) and, Strategic Management Society (SMS) Conference, Denver, Or. , October 3-6, 2015
Dehghan Hardoroudi Nasim, MSc        1 800    TS    The 2015 INFORMS ANNUAL MEETING
Dike Marcellinus, M.Sc. (Master of Science)        1 800    TS    Australia and New Zealand International Business Academy (ANZIBA) 2016 Conference
Gloukhovtsev Alexei, M.Sc.         1 800    TS    2016 Winter Marketing Educators' Conference, Las Vegas, USA.
Haataja Vera, KTM        1 200    TS    RENT XXIX - RESEARCH IN ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS
Juntunen Jouni, KTT        1 800    TS    EcoDesign 2015 - Sustainability trough innovation in product life cycle design
Jyrämä Auli Annukka Irene, KTT        1 800    TS    4th Annual International Conference on Marketing, ICOM 2016
Kajalo Sami, KTT        1 800    TS    4th Annual International Conference on Marketing 2016 (ICOM-2016)
Kallio Markku, Ph.D        1 570    TS    56th Meeting of the Euro Working Group of Commodities and Financial Modeli (EWGCFM), November 12-14, 2015, Zayed University, Dubai, UAE.
Katila Saija, KTT        690    TS    AMR-OMT paper development workshop
Kemppainen Katariina, KTT        1 800    TS    Informs Annual Meeting 2015
Keshvari Abolfazl, Ph.D.        1 800    TS    The 2015 INFORMS Annual Meeting, Philadelphia, US
Koveshnikov Alexei, DSc. (Econ.)        1 700    TS    41st European International Business Academy (EIBA) 2015 Conference
Kuronen Marja-Liisa, KTT        1 000    TS    ALAPP 2015 Conference, 5th International conference Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP) Milan, Italy
Kuula Markku, KTT        1 200    TS    19th International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck
Laihonen Maarit, KTM        1 800    TS    Annual Meeting of the Society for social studies of science
Leppälä Mia, KTM        1 800    TS    APROS EGOS 2015, APROS (Asia Pacific Researchers in Organization Studies and EGOS (European Group for Organizational Studies)
Lukkarinen Anna, KTL, DI, KTK        1 800    TS    INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences) 2015 Annual Meeting
Malo Pekka, KTT        1 800    TS    INFORMS 2015
Miihkinen Antti, KTT        800    TS    International Accounting Section 2016 Midyear Meeting, New Orleans
Mäkelä Kristiina, KTT        1 800    TS    European International Business Academy (EIBA) -konferenssi, Rio de Janeiro, 1.-3.12.2015 tai Academy of International Business (AIB) -konferenssi, New Orleans, 27.-30.6.2016
Okat Deniz, MBA        1 400    TS    Financial Management Association International Annual Conference 2015
Paavola Risto, DI, tuleva FT        1 800    TS    ACIS 2015
Peixoto Ines, MSc        1 800    TS    Organization Science Winter Conference 2016 (OSWCXXII)
Penttilä Anu, KTM        210    TS    Työelämän tutkimuspäivät
Penttinen Esko, KTT        1 200    TS    Global Sourcing Workshop 2016
Piekkari Rebecca, KTT        1 000    TS    AMR-OMT PAPER DEVELOPMENT WORKSHOP
Riikkinen Rilana, MSc, MIM        1 800    TS    IB conference
Rinkinen Jenny, KTM        1 000    TS    Symposium on ‘Animals, automated devices and ecosystems: Dynamic non-humans in theories of social practice’, RMIT Barcelona
Rinta-Kahila Tapani, KTM        1 800    TS    Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS-49: January 5-8, 2016
Ruuska Toni, KTM        800    TS    Undisciplined environments, International Conference of the European Network of Political Ecology (ENTITLE)
Sandelin Mikko, KTM        1 200    TS    8TH CONFERENCE ON PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT CONTROL
Smedlund Anssi, TkT        1 800    TS    Hawaii International Conference on System Sciences HICSS-49
Tuunainen Virpi, KTT        1 800    TS    HICSS-49
Upreti Bikesh Raj, Msc. Business Administration and Economics        1 800    TS    Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS-49: January 5-8, 2016
Vaniala Iiro, KTM        1 800    TS    American Marketing Association Winter Marketing Educators' Conference 2016
Ventola Eija, PhD        800    TS    1) Den 11. nordiske SFL/socialsemiotik workshop finder sted på Københavns Universitet, 5.-6. november 2015., 2) Nov 6: Change and Diachrony in Language and Text
Virtanen Markku, KTT        1 200    TS    RENT XXIX, Zagreb, Croatia, November 18-20, 2015, "Entrepreneurship Society,a Platform for New Solutions to Old Problems", European Council for Small Business and Entrepreneurship Country Vice President kokous konferenssin aikana.
                
                
Muut matkat                
Dike Marcellinus, M.Sc. (Master of Science)        4 500    TS    Empirical Data Collection Trips
Granqvist Nina, KTT        1 750    TS    Academy of Management -konferenssin Organization and Management Theory -divisioonan Executive Committeen kokous Miamissa, Yhdysvalloissa 5.-7.2.2016
Houtbeckers Eeva, KTM        830    TS    Vierailut tutkimusyhteistyötapaamisiin sekä oman tutkimuksen esittämiseen Copenhagen Business Schoolissa (CBS, Tanska), Roskilden yliopistossa (RUC, Tanska) ja  Warwickin yliopiston kauppakorkeakoulussa (WBS, UK)
Kemppainen Katariina, KTT        1 000    TS    Blueprint for Factory Finland - enhanced supply chain concept for a high-cost country
Salovaara Antti, FT        1 200    TS    CHI 2016 -konferenssin (Computer-Human Interaction; Jufo 2) arviointikomitean Associate Chair -kokous, San Jose 11.-12.12.2015
Savage Paul, MA        550    TS    Finalizing a paper together with Joep Cornelissen Rotterdam School of Management (RSM) Erasmus University Rotterdam
                
                
KIELENTARKASTUSAPURAHA                
                
Väitöskirjan kielentarkastus                
Aula Hanna-Mari , KTM        750    TS    Constructing reputation in a university merger
Durgam Pradeep,         1 500    TS    Examining SCRM approach and its role in facilitating tacit knowledge sharing & creation and exploring integration effects
Graff Daniel, MBA        1 500    TS    Essays on the Contribution of Analogies and Cross-understanding to Knowledge Processing in Teams
Lund Rebecca, Ma.Polsci        1 078    TS    Doing the "ideal academic": gender, excellence and changing academia
Mattila Jukka, KTM (väit.)        1 496    TS    Explaining variance in market shares in the Finnish grocery trade 1985-2005
Pacauskas Darius, Master        1 004    TS    The Role of ICT in the Value Co-Creation Process
                
                
Muun tieteellisen tutkimuksen kielentarkastus                
Dai Xiaofeng, Ph.D        234    TS    Interdisciplinary application of computational methods in quantative economics
Hamari Juho, D.Sc        212    TS    Why do people buy virtual goods: A meta-analysis, Words (excluding references): 8500, Journal: MIS Quarterly, Rank: FT45 & JUFO3
Hamari Juho, D.Sc        235    TS    The “demand through inconvenience”- hypothesis: Enjoyment reduces the need to buy, premium content in freemium services. An empirical study in free-to-play games, Words (excluding references): 9500, Journal: MIS Quarterly, Rank: FT45 & JUFO3
Hamari Juho, D.Sc        188    TS    What is eSports and why do people watch it?, Words (excluding references): 8000, Journal: Journal of Communication, Rank: JUFO3
Koveshnikov Alexei, D.Sc.(Econ.)        446    TS    Stereotype-based managerial identity work in MNCs
Malmelin  Nando, VTT        706    TS    Disrupting the Routines
Mäkelä Kristiina, KTT        465    TS    Makelä, K., Barner-Rasmussen, W., Ehrnrooth, M. & Koveshnikov, A.: In- and out-group recognition of boundary spanners
Wang Wei, LL.M., LL.B.        140    TS    Merger Control and Merger Remedies in China: Comparison with the EU Approach
                
                
MUU APURAHA                
Cems Club Ry/Koste Markus, KTK        2 000    TS    Organization of the CEMS Stage 2015 -event in december 2015 by CEMS Club Helsinki Ry.
Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry/Tirkkonen Johanna,         2 500    TS    Helsinki Business Symposium on 21.-22. tammikuuta 2016 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n järjestämä seminaaritapahtuma, joka kerää bisneselämän johtavia kotimaisia ja ulkomaisia nimiä sekä akateemisia vaikuttajia saman katon alle opiskelijoiden kanssa.
Johtamisen laitos/Granqvist Nina, KTT        4 000    TS    European Theory Development Workshopin järjestäminen Helsingissä 30.6.-1.7.2016
Johtamisen laitos/Koria Mikko, KTT        6 000    TS    Aalto University has been selected in a very competitive process to host the 11th annual INGRoup (Interdisciplinary Network for Group research) Conference in July 2016. The current grant application concerns the welcome reception to be arranged on the premises of the Aalto BIZ 14.07.2016
Rahoituksen laitos/Leppämäki Mikko, PhD        4 000    TS    Young Scholars Nordic Finance Workshopin järjestäminen Helsingissä 2016
Taloustieteen laitos/Haaparanta Pertti, Ph.D.        8 000    TS    European Trade Study Group (ETSG) Annual Conference 2016 jårjestäminen Helsingissä 8.-10.9. 2016, Aalto-yliopisto, Otaniemi
Tieto-ja palvelutalouden laitos/Tuunainen Virpi, KTT        4 000    TS    The Inaugural EURO MIS Academic Leadership Conference (EURO-MALC 2016) -kokouksen järjestäminen Helsingissä 11-13.2.2016
                
                
TUNNUSTUSPALKINTO LAATUJULKAISUSTA                
Bask Anu, KTT, Kauppi Katri, KTT ja työryhmä        2 000    TS    Ensuring corporate travel compliance - Control vs. commitment strategies
Björkman Ingmar, Mäkelä Kristiina, KTT ja työryhmä        4 000    TS    Dual Values-based Organizational Identification in MNC subsidiaries: A multi-level study.
Falk Tomas, PhD ja työryhmä        2 000    TS    The Dark Side of Customer Co-creation - Exploring Consequences of Failed Co-created Services
Itani Sami, KTM, Piekkari Rebecca, KTT, professori ja työryhmä        2 000    TS    The Meaning of Language Skills for Career Mobility in the New Career Landscape
Joutsenvirta Maria, KTT, Vaara Eero, KTT, professori        4 000    TS    Legitimacy Struggles and Political Corporate Social Responsibility in International Settings: A Comparative Discursive Analysis of a Contested Investment in Latin America
Juntunen Jouni, KTT ja työryhmä        2 000    TS    Renewable micro-generation of heat and electricity—Review on common and missing socio-technical configurations
Juntunen Jouni K., KTT, Jalas Mikko, KTT        2 000    TS    Energy intensive lifestyles: Time use, the activity patterns of consumers, and related energy demands in Finland
Karhunen Päivi, KTT, Ledyaeva Svetlana, KTT, Kosonen Riitta, Prof. ja työryhmä        2 000    TS    Offshore foreign direct investment, capital round-tripping, and corruption: Empirical analysis of Russian regions
Kautonen Teemu, KTT ja työryhmä        4 000    TS    Robustness of the Theory of Planned Behavior in Predicting Entrepreneurial Intentions and Actions
Kautonen Teemu, KTT ja työryhmä        4 000    TS    From entrepreneurial intentions to actions: Self-control and action-related doubt, fear, and aversion
Koveshnikov Alexei, DSc. (Econ.) ja työryhmä        2 000    TS    Just like a fine wine? Age, emotional intelligence, and cross-cultural, adjustment
Liesiö Juuso, TkT ja työryhmä        2 000    TS    Selecting infrastructure maintenance projects with Robust Portfolio Modeling
Liesiö Juuso, TkT ja työryhmä        2 000    TS    Fostering breakthrough technologies — How do optimal funding decisions depend on evaluation accuracy?
Liu Yong, Doctoral degree ja työryhmä        2 000    TS    Climatic Effects on Planning Behavior
Liu Yong, Doctoral degree ja työryhmä        2 000    TS    Modeling hedonic is continuance through the uses and gratifications theory: An empirical study in online games
Lof Matthijs, PhD        4 000    TS    Rational Speculators, Contrarians, and Excess Volatility
Lof Matthijs, PhD ja työryhmä        2 000    TS    Rejoinder to Herzer, Nowak-Lehmann, Dreher, Klasen, and Martinez-Zarzoso
Mihailova  Irina, KTT        2 000    TS    Outcomes of learning through JVs for local parent firms in transition economies: Evidence from Russia
Mihailova Irina, KTT ja työryhmä        2 000    TS    The evolving geography of production hubs and regional value chains across East Asia: Trade in value-added.
Möller Kristian, KTT ja työryhmä        2 000    TS    Möller, K. & Parvinen, P.,  (2015).  “An impact-oriented implementation approach in business marketing research. Introduction to the special issue on "Implementing strategies and theories of B2B marketing and sales management".  Industrial Marketing Management. Vol. 45, 3-11, JUFO 3 journal.
Piekkari Rebecca, KTT ja työryhmä        2 000    TS    The Silent Board: How Language Diversity May Affect Work Processes of the Corporate Board
Rantala Ville, KTM, Kaustia Markku, Professori        4 000    TS    Social Learning and Corporate Peer Effects
Schouten John, PhD, Martin Diane M., Associate Professor ja työryhmä        4 000    TS    “The Marketization of Religion: Field, Capital, and Consumer Identity,”
Turunen Taija, Dr. ja työryhmä        2 000    TS    Seeking competitive advantage with service infusion: a systematic literature review
Vaara Eero, KTT, Tienari Janne, Prof ja työryhmä        2 000    TS    Mastery, submission, and subversion: On the performative construction of strategist identity
Välikangas Liisa, KTT ja työryhmä        2 000    TS    Financial Resources Constraints and Innovation
Zinovyeva Natalia, PhD, Bagues Manuel, Dr.        2 000    TS    The Role of Connections in Academic Promotions
                
                
TUNNUSTUSPALKINTO  (myönnetty 2.6., jaettu 4.9.2015)                
Kähäri Perttu, KTT        2 000    TS    Vuoden 2014 korkealaatuisen väitöskirjan tunnustuspalkinto
Malkki Laura, Sihteeri        4 000    TS    Vuoden 2014 palveluhenkilön tunnustuspalkinto
Piekkari Rebecca, KTT        4 000    TS    Vuoden 2014 ohjaajan tunnustuspalkinto
Rantapuska  Elias, KTT        4 000    TS    Vuoden 2014 opettajan tunnustuspalkinto
Saastamoinen Antti, FT        4 000    TS    Vuoden 2014 korkealaatuisimman väitöskirjan tunnustuspalkinto
Schildt Henri, KTT        4 000    TS    Vuoden 2014 tutkijan tunnustuspalkinto
                
                
Myöntökirjeet ohjeineen lähetetään apurahan- ja laatujulkaisutunnustuspalkinnon saajille joulukuussa 2015                
                
                
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TUKISÄÄTIÖ                
                
                
Arto Mäenmaa                
Toimitusjohtaja     

       

Yrjö Uiton Säätiön myöntämät apurahat  

 

Yrjö Uiton säätiön hallituksen 18.12.2015 tekemällä päätöksellä on 28.10.2015 mennessä jätettyjen hakemusten perusteella myönnetty apurahoja 38.970 euroa.

Vera Haataja, KTM   1.200 €

Eeva Houtbeckers, KTM   770 €

Arto Lindblom, prof. & työryhmä   12.000 €

Sonja Lätti, KTM   5.000 €

Jorma Pohtola, KTL  4.000 €

Kirsi Snellman, KTM   5.000 €

Waell Soliman, M.Sc   5.000 €

Markku Talvio, Ekonomi  5.000 €

Suvituulia Taponen, HTM  1.000 €

Yrjö Uiton säätiö lähettää myöntökirjeen apurahansaajille.

Helsinki, 21.12.2015

Yrjö Uiton säätiö

  

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 26.04.2016.