Myönnetyt apurahat

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö myöntää apurahoja ja tunnustuspalkintoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoille, opettajille, muulle henkilökunnalle ja opiskelijoille. Apurahoja myönnetään kaksi kertaa vuodessa.

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahat syksyllä 2017        

                
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallituksen 13.11.2017 tekemällä päätöksellä on 30.9.2017 mennessä jätettyjen hakemusten          
perusteella myönnetty Helsingin kauppakorkeakoulun tutkijoille, opettajille, työntekijöille ja opiskelijoille apurahoja 574.589 euroa.           
Lisäksi on erikseen myönnetty lahjoitusvaroista opinnäytetöiden tukemiseen apurahoja 28.200 euroa ja tieteellisissä huippulehdissä julkaistuista artikkeleista tunnustuspalkintoja 70.000 euroa.

Lista apurahansaajista löytyy oheisesta alikansiosta Syksy 2017
 

Yrjö Uiton säätiön apurahat syksyllä 2017

Lista Yrjö Uiton säätiön apurahansaajista on päivitetty oheiseen alikansioon Syksy 2017
 

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahat keväällä 2017

Lista apurahansaajista löytyy oheisesta alikansiosta Kevät 2017

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 25.01.2018.