Myönnetyt apurahat

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö myöntää apurahoja ja tunnustuspalkintoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoille, opettajille, muulle henkilökunnalle ja opiskelijoille. Apurahoja myönnetään kaksi kertaa vuodessa.

Yrjö Uiton säätiö
 

Yrjö Uiton säätiön hallituksen 7.6.2018 tekemällä päätöksellä on 14.3.2018 mennessä jätettyjen hakemusten perusteella myönnetty apurahoja 24.000 euroa.

Lista apurahansaajista löytyy oheisesta alikansiosta Kevät 2018
Lisätty listaan väitöskirja-apurahansaajat, päätös 29.6.218, alikansio Kevät 2018

Yrjö Uiton säätiön apurahat syksyllä 2017

Lista Yrjö Uiton säätiön apurahansaajista on päivitetty oheiseen alikansioon Syksy 2017
 

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahat keväällä 2018       

                
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallituksen 17.4.2018 tekemällä päätöksellä on 28.2.2018 mennessä jätettyjen hakemusten          
perusteella myönnetty Helsingin kauppakorkeakoulun tutkijoille, opettajille, työntekijöille ja opiskelijoille apurahoja 460.007 euroa.  Tämä sisältää väitöskirjat-varauksen 102.500 euroa, josta päätös tehdään kesäkuussa 2018. Väitöskirjat-varauksesta jaettiin 26.6.2018 yhteensä 49.000 euroa.
Lisäksi on erikseen myönnetty lahjoitusvaroista opinnäytetöiden tukemiseen apurahoja 33.200 euroa ja tieteellisissä huippulehdissä julkaistuista artikkeleista tunnustuspalkintoja 56.000 euroa.

Lista apurahansaajista löytyy oheisesta alikansiosta Kevät 2018
Lisätty listaan väitöskirja-apurahansaajat, alikansio Kevät 2018
 

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahat syksyllä 2017

Lista apurahansaajista löytyy oheisesta alikansiosta Syksy 2017

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 04.09.2018.