Myönnetyt apurahat

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö myöntää apurahoja ja tunnustuspalkintoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoille, opettajille, muulle henkilökunnalle ja opiskelijoille. Apurahoja myönnetään kaksi kertaa vuodessa.

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahat keväällä 2017        

                
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallituksen 28.4.2017 tekemällä päätöksellä on 28.2.2017 mennessä jätettyjen hakemusten          
perusteella myönnetty Helsingin kauppakorkeakoulun tutkijoille, opettajille, työntekijöille ja opiskelijoille apurahoja 448.603 euroa.                
Väitöskirjat-varaus (159.830 euroa), päätös apurahansaajista tehdään kesäkuun aikana.            
Lisäksi on erikseen myönnetty tieteellisissä huippulehdissä julkaistuista artikkeleista tunnustuspalkintoja 50.000 euroa.

Lista apurahansaajista löytyy oheisesta alikansiosta Kevät 2017
 

Yrjö Uiton säätiön apurahat keväällä 2017

Lista Yrjö Uiton säätiön apurahansaajista löytyy oheisesta alikansiosta Kevät 2017
 

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahat syksyllä 2016

Lista apurahansaajista löytyy oheisesta alikansiosta Syksy 2016

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 01.06.2017.