Ohjeet ja hakulomakkeet

Ohjeet opettajille, tutkijoille ja muulle henkilökunnalle

Linkki sähkoiseen hakemuslomakkeeseen on tämän sivun alaosassa.

Perustellut hakemukset, joihin on ehdottomasti liitettävä yksityiskohtainen hanke- tai tutkimussuunnitelma toteuttamisaikatauluineen ja kustannusarvioineen, ohjaajan lausunto, matkasuunnitelma ja matkakustannusarvio sekä ohjelma tai muu selvitys apurahan suunnitellusta käytöstä, on lähetettävä Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiölle lauantaihin 30.9.2017 kello 24 mennessä, jolloin verkkopalvelin sulkeutuu.
Huom! Haku-aika päättyy viikonloppuna, jolloin ei ole teknistä tukea saatavilla.

Myöhästyneitä ja sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakijan tulee tehdä erilliset hakemukset eri käyttötarkoitusta varten, esimerkiksi eri hakemus matka-apurahaa ja eri hakemus tutkimusapurahaa varten. Sen sijaan erillisiä hakemuksia eri erikoisrahastoja varten ei tarvitse tehdä. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon kaikki tukisäätiön eri rahastoihin osoitetut hakemukset yhtenä kokonaisuutena. Hakijan tulee ilmoittaa samanaikaisesti muualta haettavat apurahat.

Apurahoja väitöskirjaan ja huippujulkaisuihin (FT45/50, ABS 4 ja JUFO3) sisältyvien artikkelien kielentarkastusten kohtuullisten kustannusten kattamiseen. Tätä tukea koskevia, tukisäätiön sähköiselle hakulomakkeelle tehtyjä hakemuksia, joihin on liitettävä selvitys toteutuneista, kohtuullisista kustannuksista (kopiot laskusta ja maksukuitista), sekä kopio, lyhennelmä tms selvitys tutkimuksesta, voidaan jättää tukisäätiölle myös tavallisten hakuaikojen ulkopuolella edelleen paperilomakkeella.

Linkki lomakkeeseen löytyy sivun alaosasta. Lomaketta ei tule muokata, vain täyttää tarpeelliset tiedot. Fontin koko tulee olla luettavaa, ei sama kuin lomakkeella olevassa tekstissä.

Tunnustuspalkinnot laatujulkaisuista

Tukisäätiö myöntää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoille 2 000 euron tai 4 000 euron tunnustuspalkinnon sellaisesta tutkimuspaperista, joka on julkaistu akateemisessa huippulehdessä virallisena online-versiona tai paperijulkaisuna. Palkinto on tunnustus erityisen ansiokkaasta pitkäjänteisestä tutkimustyöstä – huippusuorituksesta.

Akateemisessa huippulehdessä (ABS 4, JUFO 3) julkaistusta artikkelista Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoille myönnettävä 2 000 € ja FT 45/50-listan mukaisessa huippulehdessä julkaistusta artikkelista myönnettävä 4000 € tunnustuspalkintoa haetaan yhdellä hakemuksella/artikkeli.

Tunnustuspalkinnon voi saada vain kirjoittaja, jonka kotiyliopistona artikkelin julkaisussa on mainittu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkijan tulee olla julkaisuhetkellä vähintään 50% Kauppakorkeakoulun palveluksessa tai siten, että Kauppakorkeakoulu on tutkijan ja emeritus/emerita -tutkijan akateeminen koti (main academic affiliation).

  • 1. kategoria: 4 000 euron tunnustuspalkinto myönnetään artikkelista, joka on julkaistu Financial Times 45-listan tai (alkaen 1.1.2017 ) FT 50-listan mukaisessa lehdessä.
  • 2. kategoria: 2 000 euron tunnustuspalkinto myönnetään 1.1.2015 alkaen artikkelista, joka on julkaistu ABS 4 - tai JUFO 3 (Suomalainen julkaisufoorumi) -listan julkaisussa. 
  • Siirtymäkausi
  • Tutkija on oikeutettu 1. kategorian palkintoon, mikäli artikkeli on toimitettu julkaistavaksi FT45-listan julkaisuun viimeistään 31.12.2016 ja se on julkaistu viimeistään 31.12.2018. Molemmat päivämäärät tulee ilmoittaa apurahahakemuksessa.

Financial Times 45-lehtilista on laajentunut FT50-lehtilistaksi vuonna 2016, linkki:

http://library.mcmaster.ca/find/ft-research-rank-journals

Tunnustuspalkintoa laatujulkaisusta haetaan tukisäätiön sähköisellä hakemuslomakkeella säätiön hakuaikoina helmi- ja syyskuussa.

Huom. Yksi hakemus/artikkeli eli yksi henkilö ryhmästä täyttää hakemuksen ja antaa samalla muiden artikkelin kirjoittajien tiedot. Hakemuksesta on käytävä selville artikkelin kirjoittaja(t), henkilötiedot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoista (nimi, henkilötunnus, oppiarvo/titteli, IBAN-pankkitili BIC-tunnuksin, kotiosoite). Hakemukseen liitetään kopio julkaisusta.

Hakemuksessa annetaan omat tiedot 'hakijana' ja tiedot muista artikkelin kirjoittajista, esim. lisätiedoissa: henkilötiedot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoista (nimi, henkilötunnus, oppiarvo/titteli, IBAN-pankkitili BIC tunnuksin, kotisoite). Ulkopuoliset artikkelin kirjoittajat ilmoitetaan lomakkeella, nimi ja rasti kohtaan 'ulkopuolinen'. Aalto-yliopiston hakijoista annetaan tässä kohtaa nimi ja henkilötunnus.

Matka-apurahat

Matka-apurahaa voi hakea hakuajan päättymisen jälkeen toteutuviin matkoihin. Takautuvasti ei apurahaa jo toteutuneisiin matkoihin myönnetä.

Lisätietoja antaa tukisäätiön toimistonhoitaja Tuula Murremäki, +358 50 373 2241, tuula.murremaki [at] hse [dot] fi (tuula.murremaki@aalto.fi).

Ohjeet opiskelijoille

Tukisäätiön erikoisrahastoista voivat hakea apurahoja myös maisteritutkinnon opiskelijat lähinnä pro gradu -tutkielmien tekemiseen. Apuraha ei ole haettavissa jo valmiiden opinnäytetöiden palkitsemiseen.

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen löytyy tämän sivun alaosasta.

Hakemuksessa on mainittava haettavan apurahan määrä ja tyyppi (tutkimus/ jatko-opiskeluapuraha, matka-apuraha, pro gradu -apuraha), ja siihen on liitettävä opinnäytetyön tutkimussuunnitelma, ohjaajan lausunto, opintosuoritusote, opintosuunnitelma ja kustannusarvio. Hakijan tulee tehdä erilliset hakemukset eri käyttötarkoitusta varten, esimerkiksi eri hakemus matka-apurahaa ja eri hakemus tutkimusapurahaa varten. Sen sijaan erillisiä hakemuksia eri erikoisrahastoja varten ei tarvitse tehdä. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon kaikki tukisäätiön eri rahastoihin osoitetut hakemukset yhtenä kokonaisuutena. Hakijan tulee ilmoittaa samanaikaisesti muualta haettavat apurahat.

Paperilomakkeita lahjoitusvaroista haettaviin pro gradu -opinnäyteapurahoihin (ei sähköistä hakua) on saatavissa tukisäätiön toimistosta  (päärakennus/huone C 333.1), Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki.

Lisätietoja antaa tukisäätiön toimistonhoitaja Tuula Murremäki, +358 50 373 2241, tuula.murremaki [at] hse [dot] fi (tuula.murremaki@aalto.fi).

Hakemus liitteineen on lähetettävä Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiölle lauantaihin 30.9.2017 klo 24.00 mennessä, jolloin verkkopalvelin sulkeutuu.
Huom! Haku-aika päättyy viikonloppuna, jolloin ei ole teknistä tukea saatavilla.

Myöhästyneitä tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Kaikille hakijoille tiedoksi

Ennenkuin lähetät hakemuksen, muista tarkistaa, että olet antanut kotiosoitteesi lomakkeella. Myöntökirjeet lähetetään ikkunakuorissa ja siksi, ole hyvä ja kirjoita allekkain, rivi1: sukunimi, etunimi, rivi2: katuosoite, rivi3: postinumero, postitoimipaikka.

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan marraskuun lopulla Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön verkkosivuilla ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ilmoitustauluilla.

Apurahan saajille lähetetään kirjeet ohjeineen.

Helsinki 5.9.2017
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö

Sähköinen hakulomake

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahoja haetaan Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön sähköisellä hakulomakkeella.

Sähköpostin liitetiedostona lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

Linkki apurahahakemusten verkkopalveluun.

Kielentarkastusapuraha (lomake vain kielentarkistusta varten)

Tietosuojaseloste (pdf)

Lausuntolomake

Apurahan hakija pyytää lausunnonantajaa antamaan lausuntonsa Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön lausuntojen verkkopalvelussa. Sähköisesti tehtyä lausuntoa ei tarvitse erikseen lähettää postitse.

Lausunnonantajan on luotava tunnukset kohdassa "Luo uusi käyttäjätunnus".

Etenkin väitöskirjatyötä koskevissa apurahahakemuksissa työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön täyttämä lausuntolomake on tärkeä.

Suositeltaessa useampaa hakijaa myös hakijoiden keskinäisellä tärkeysjärjestyksellä on tärkeä merkitys.

Erityisesti työryhmien kohdalla on tärkeää, että lausunnonantajalla on tiedossa, millä tai kenen nimellä apurahaa haetaan. Näin lausunto voidaan yhdistää oikeaan hakemukseen.

Lausunto tulee tehdä lausuntojen verkkopalvelussa. Verkkopalvelu sulkeutuu kymmenen (10) vuorokauden kuluttua apurahojen hakuajan päätyttyä.

Linkki lausuntojen verkkopalveluun.

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 18.09.2017.