Opinnäytelahjoitus

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö vastaanottaa vuosittain opinnäytelahjoituksia ja myöntää niistä mm. pro gradu-tutkielmiin apurahoja.

Uutta ja ajankohtaista tietoa toimialan kehityksestä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle pro gradu -tutkielmaprojektit ovat yksi aktiivisen yhteistyön kanava yritysmaailman kanssa.

Opinnäytelahjoituksen tukisäätiölle tekevä yhteisö voi määrittää tutkimusalueen ja aihepiirin, jonka tutkimiseen lahjoitus on tarkoitettu. Tutkimusalue ja aihepiiri on määriteltävä varsin yleisesti.

Lahjoitetut varat käytetään lahjoittajan esittämään tarkoitukseen henkilökohtaisena apurahana sekä tutkimuksesta aiheutuvien kustannusten (matka-, aineiston hankinta yms. kustannukset) korvaamiseen.

Lahjoituksen suuruus on lahjoittajan vapaasti harkittavissa

Suosituksena on, että pro gradu-tutkielman suorittamiseen tarkoitetun lahjoituksen tulisi olla enintään 15.000 € ja lisensiaatin- tai väitöskirjatutkimuksen tekemiseen enintään 30.000 €. Kaikista lahjoituksista varataan 20 % käytettäväksi yleisiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja opetustoimintaa edistäviin tarkoituksiin. Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön myöntämät opinnäyteapurahat ovat täten pääsääntöisesti pro gradu-tutkielmissa enintään 12.000 € ja lisensiaatin- tai väitöskirjatutkimuksissa enintään 24.000 €.

Tukisäätiölle tiedettä edistävään tarkoitukseen tehty 850 - 50.000 €:n lahjoitus voidaan verohallituksen päätöksen mukaisesti vähentää lahjoituksen tehneen yhteisön tulosta verotuksessa.

Lahjoitusmenettely

Lahjoituksen suuntaaminen tietylle tutkimusalueelle ilmaistaan kirjallisesti lahjakirjassa, jonka lahjoittaja allekirjoittaa. Lahjoittaja toimittaa lahjakirjan säätiölle ja maksaa lahjoituksen säätiön tilille. Säätiö kohdentaa lahjoitetut varat apurahana lahjoittajan esittämälle tutkimusalueelle.

Apurahan hakumenettely

Opinnäytetutkimuksen tekijä täyttää tukisäätiön hallitukselle osoitetun tutkimustyön aiheen sisältävän apurahahakemuksen, jolla hän hakee apurahaa tutkimustyön tekemiseen tarkoitetuista lahjoitusvaroista. Hakemukseen on liitettävä tutkimuksen ohjaajan tai tarkastajan lausunto.

Tukisäätiön hallituksen valtuuttama apurahatoimikunta myöntää tutkimustarkoituksiin saaduista lahjoitusvaroista apurahat pääsääntöisesti kuukausittain.

Lisätietoja:
Lahjoitusmenettelystä antaa lisätietoja säätiön toimistonhoitaja Tuula Murremäki, puhelin: +358 50 373 2241, sähköposti: tuula.murremaki [at] aalto [dot] fi

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 16.03.2018.