Tietoa tukisäätiöstä

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö perustettiin vuonna 1974 yksityisen Kauppakorkeakoulun valtiollistamisen yhteydessä, jolloin osa elinkeinoelämän suoraan tai Liikesivistysrahaston välityksellä yksityiselle Kauppakorkeakoululle antamista varoista säätiöitiin itsenäiseksi Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiöksi.

Tehtävänä tukea tutkimusta, opetusta ja opiskelua

Säätiön tehtäväksi määriteltiin taloudellisen tuen antaminen Helsingin kauppakorkeakoulun - nykyisin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun piirissä suoritettavalle tutkimukselle, opetukselle ja opiskelulle. Tukisäätiön hallinnossa ja toiminnassa on säilynyt katkeamattomana se yksityisen talouselämän aineellinen ja henkinen tuki, johon Kauppakorkeakoulu on voinut nojata koko olemassaolonsa ajan.

Tuki kasvanut selvästi

Toimintansa alkuvuosina tukisäätiö joutui keskittymään korkeakoulun toimitilojen rakentamiseen ja saneeraamiseen liittyneiden velkojen korkojen ja kuoletusten hoitamiseen ja apurahamuotoinen tukitoiminta oli vastaavasti vähäisempää. Vähitellen tapahtunut omaisuuden uudelleensijoittaminen ja erityisesti asuinkiinteistöjen vaihtaminen liike- ja toimistotiloiksi merkitsi säätiön omaisuuden tuoton kasvua ja siten korkeakoulun tutkimus- ja opetustoiminnan tukemismahdollisuuksien tuntuvaa paranemista. Säätiön taloudellisen pohjan vankistuminen on tehnyt mahdolliseksi kehittää kasvavan ja kansainvälistyvän korkeakoulun tukemiseen yhä uusia tapoja.

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahat ja muu tuki Helsingin kauppakorkeakoululle ja sen piirissä toimiville henkilöille on säätiön 42-vuotisen toiminnan aikana reaalisesti viisinkertaistunut. Kokonaistuki oli 1.020.000 euroa vuonna 2016. Omaisuustuotoista myönnettävä tuki on reaalisesti nelinkertaistunut. Vuosittaisista lahjoitusvaroista myönnettyjen apurahojen määrä vaihtelee voimakkaastikin. Tukisäätiö on historiansa aikana jakanut apurahoina, tunnustuspalkintoina ja muuna tukena nykyrahassa noin 36 miljoonaa euroa ensin Helsingin kauppakorkeakoulun ja vuodesta 2010 alkaen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja opetustoiminnan edistämiseen.

Monenlaisia tukimuotoja

Tukisäätiön myöntämän tuen kohdealueet ovat pääsääntöisesti pysyneet alkuperäisen laajan tehtävämäärittelyn sisällä, kuitenkin aina kulloisenkin ajan tarpeisiin sovellettuna. Keskeisiä kohdealueita ovat alusta lähtien olleet noin 50 % tuesta saaneet tieteellinen tutkimustyö ja opinnäytetutkimukset. Lisäksi opetuksen kehittämishankkeet, ulkomaiset tutkimus- ja konferenssimatkat sekä 1980-luvulta lähtien kansainvälinen opiskelijavaihto ovat olleet merkittäviä kohdealueita korkeakoulun jatkuvaa kansainvälistymistä tuettaessa.

Perinteisempien tutkimuksen ja opetuksen kehittämistä edistävien tukimuotojen lisäksi tukisäätiö on 1990-luvulta lähtien aloittanut uusina tukimuotoina mm. erilaiset tunnustuspalkinnot, nimikkosalikeräykset ja sapattivapaajärjestelmän rahoittamisen sekä myöntänyt vuonna 2000 merkittävän kertaluontoisen varusteluapurahan korkeakoulun peruskorjattujen rakennusten opetussalien ajanmukaisen ja laadukkaan opetusteknologian varmistamiseksi. Tukisäätiö on myös aikanaan tehnyt Helsingin kauppakorkeakoulun rahastojen kanssa Etu-Töölössä kiinteistösijoituksia, joilla on turvattu säätiön tulovirtoja ja sijoituksen reaaliarvoa sekä samalla edistetty korkeakoulun käyttämien toimitilojen kokonaisuuden toimivuutta.

40-vuotisjuhlat vuonna 2014

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön 30-vuotisjuhlien johdosta laadittiin kertomus säätiön perustamisesta ja toiminnasta (pdf). Kertomuksen ovat laatineet tukisäätiön edellinen toimitusjohtaja, KTM Matti Sarakontu ja säätiön nykyinen toimitusjohtaja, KTM Arto Mäenmaa.

Tukisäätiön merkitsemisestä säätiörekisteriin tuli kuluneeksi 40 vuotta 10.10.2014. Toimintavuonna Tukisäätiö ja Kauppakorkeakoulu julkaisivat yhdessä Tukisäätiön perustamiseen olennaisesti vaikuttaneen kansleri Jaakko Hongon elämäkerran. FT Eeva-Liisa Lehtosen tutkimuksensa pohjalta kirjoittaman julkaisun nimeksi tuli "Kauppatieteiden komea kaari - kansleri Jaakko Hongon elämäntyö".

Tukisäätiön juhlaillallisella 22.10.2014 säätiön historiaa ja nykypäivää käsitelleen juhlapuheen piti säätiön hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Kari Jordan.

 

Toimintakertomus 2014

Tukea, tunnustusta ja lahjoituksia kauppatieteelle

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö myönsi vuonna 2014 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle ja sen piirissä toimiville tahoille apuraha- ja muuta tukea tutkimus- ja opetustoiminnan sekä opintojen edistämiseen yhteensä 1.031.000 euroa ( 1.077.000 euroa vuonna 2013).

Vuonna 1974 perustetun Tukisäätiön tuen painopistealueita olivat tieteellinen tutkimustyö, opinnäytteet, matka-apurahat, opetuksen kehittämishankkeet ja erilaiset tunnustuspalkinnot.

Tunnustuspalkinnot

Vuoden tutkijan tunnustuspalkinto, 4.000 euroa, myönnettiin professori, KTT Kristiina Mäkelälle ja vuoden ohjaajapalkinto, 4.000 euroa, professori, KTT Henrikki Tikkaselle.

Väitöskirjapalkinto, 4.000 euroa, myönnettiin KTT Paula Kilpiselle vuoden 2013 korkealaatuisimmasta  väitöskirjasta ”Capability Developmnet within the Multinational Corporation”. Lisäksi päätettiin myöntää 2.000 euron tunnustuspalkinnot vuonna 2013 valmistuneista korkealaatuisista  väitöskirjoista: KTT Heikki Lempiselle väitöskirjasta ”Design Framework for Performance Management Systems: An Ensemble Approach” ja KTT Tero Kuuselle väitöskirjasta ”Essays on Information and Communications Technology, Structural Change, and Economic Growth”.

Vuoden opettajan tunnustuspalkinto, 4.000 euroa, myönnettiin professori, KTT Markku Kaustialle sekä vuoden hallintohenkilön tunnustuspalkinto, 4.000 euroa, controller Johanna Vakkurille.

Laatujulkaisupalkinnot

Tukisäätiö on myöntänyt tunnustuspalkintoja Kauppakorkeakoulun tutkijoille sellaisista tutkimuspapereista, jotka on julkaistu akateemisessa huippulehdessä. Palkinto on tunnustus erityisen ansiokkaasta pitkäjänteisestä tutkimustyöstä - huippusuorituksesta.

Vuonna 2005 alettiin myöntämään 2.000 euron laatujulkaisupalkintoja niistä tutkimuspapereista, jotka on julkaistu lehdessä, jonka virallinen impact factor on yli 1,0 artikkelin lähettämis- tai julkaisuhetkellä. Vuoden 2012 alun korotuksen jälkeen impact factorin alaraja on ollut 1,5. Kyseisiä laatujulkaisupalkintoja myönnettiin yhteensä 29 vuonna 2014 (59/2013, 48/2012, 43/2011, 30/2010, 39/2009, 22/2008).

Loppuvuodesta 2007 aloitetun käytännön mukaisesti myönnettiin ns. Financial Times 45 –listan mukaisissa lehdissä julkaistuista artikkeleista 4.000 euron tunnustuspalkinto. FT 45 –listan mukaisia laatujulkaisupalkintoja myönnettiin 8 vuonna 2014 (12/2013, 7/2012, 11/2011, aiemmin FT 40 -lista: 7/2010, 7/2009, 11/2008).

Lahjoitukset

Omaisuuden tuoton lisäksi yrityksiltä, muilta yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä saatavat lahjoitukset muodostavat merkittävän osan Tukisäätiön apurahoina ja muuna tukena myöntämistä varoista.

Erilaisina opinnäyte-, toiminta- ja merkkipäivälahjoituksina Tukisäätiö sai vuonna 2014 46.000 euroa (131.000 euroa v. 2013).

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallinto 2017

Tukisäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja:
Kauppaneuvos, Heimo J. Aho

Tukisäätiön valtuuskunnan varapuheenjohtaja:
Ekonomi Harri Sailas

Tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja:
Vuorineuvos Kari Jordan

Tukisäätiön hallituksen varapuheenjohtaja:
Toimitusjohtaja Matti Vuoria

Hallituksen jäsenet:
Toimitusjohtaja Elina Björklund
KTM Pii Kotilainen
KTM Pekka Laaksonen
Toimitusjohtaja Salla Vainio
 

Tukisäätiön toimitusjohtaja:
KTM Arto Mäenmaa

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 08.08.2017.