Tukisäätiö

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö on vuonna 1974 perustettu juridisesti itsenäinen yhteisö, joka tukee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulua ja sen piirissä toimivia henkilöitä tutkimus- ja opetustoimintaa edistävillä apurahoilla ja muulla tuella. Tukisäätiö rahoittaa toimintansa omaisuustuotoista ja lahjoituksista saatavin varoin.

Apurahat

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön myöntämien apurahojen kohdealueita ovat mm.:

  • tieteelliset tutkimusprojektit ja muu tieteellinen tutkimustyö 
  • tutkimuksiin liittyvät matkat 
  • kansainvälinen tutkijavaihto 
  • opinnäytetutkimukset 
  • opetuksen kehittämishankkeet.

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö jakaa apurahoja vuosittain noin miljoona euroa.

Hakukaudet

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahojen hakukaudet ovat helmikuussa ja syyskuussa.

Haettavissa olevista apurahoista ilmoitetaan vuosittain helmikuun ja syyskuun alussa näillä www-sivuilla ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ilmoitustauluilla.

Lahjoitukset säätiölle

Lahjoittaminen Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiölle tarjoaa yrityksille ja muille yhteisöille sekä alumneille ja muille yksityishenkilöille luontevan mahdollisuuden olla edistämässä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kehittymistä. Lahjoitusmuodoista löytyy kullekin lahjoittajalle sopiva, joko pysyvänä rahastona tai erillisiä hankkeita tukevana. Lahjoitusvarat käytetään kunkin lahjoittajan tärkeäksi näkemään tutkimusta edistävään tai opetusta kehittävään kohteeseen. Lahjoitusvarat sijoitetaan pitäen silmällä sijoituksen varmuutta, tuottavuutta ja arvon säilyvyyttä. Katso lisää Lahjoitukset säätiölle.

Valtuuskunta 2014

Liikesivistysrahaston nimeämät jäsenet ja varajäsenet
Toimitusjohtaja, KTT Johanna Vesterinen / Toimistopäällikkö Pirjo Uitto
KTT Veikko Jääskeläinen / Varatuomari Timo Laatunen
Vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto / Kauppaneuvos Pentti Kivinen
Kauppaneuvos Heikki Timonen / Toimitusjohtaja Juha Jouhki

Keskuskauppakamarin nimeämät jäsenet ja varajäsenet
Toimitusjohtaja Harri Sailas (varapuheenjohtaja) / FM Kuisma Niemelä
Johtaja Terhi Järvikare / Kansainvälisten asioiden päällikkö Marja-Liisa Peltola

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n nimeämät jäsenet ja varajäsenet
Kauppaneuvos Heimo J. Aho (puheenjohtaja) / Asiantuntija Marita Aho
Johtaja Leena Mörttinen / Johtava asiantuntija Jyrki Hollmén 

Metsäteollisuus ry:n nimeämä jäsen ja varajäsen
Talousjohtaja Vesa-Pekka Takala / Toimitusjohtaja Ville Kopra

Finanssialan Keskusliitto ry:n nimeämä jäsen ja varajäsen
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi / Varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari

Kaupan liitto ry:n nimeämä jäsen ja varajäsen
Toimitusjohtaja Catarina Fagerholm / Toimitusjohtaja Juhani Pekkala

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun akateemisten asiain komitean nimeämät jäsenet ja varajäsenet
Varadekaani Rebecca Piekkari / Professori Jaakko Aspara
Professori Teemu Malmi / Professori Matti Suominen
Professori Pekka Korhonen / Professori Matti Pohjola

Säätiön sääntöjen 6 § perusteella kutsuttu jäsen ja varajäsen
Dekaani Ingmar Björkman / Professori Arto Lindblom

Hallitus 2014

Vuorineuvos Kari Jordan, puheenjohtaja
Varatuomari Matti Vuoria, varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja Elina Björklund
Ekonomi Arto Hiltunen
KTM Pii Kotilainen
Toimitusjohtaja Pekka Laaksonen

Toimitusjohtaja

KTM Arto Mäenmaa

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 09.07.2015.