Tukisäätiö

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö rekisteröity säätiö (sr) on vuonna 1974 perustettu juridisesti itsenäinen yhteisö, joka tukee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulua ja sen piirissä toimivia henkilöitä tutkimus- ja opetustoimintaa edistävillä apurahoilla ja muulla tuella. Tukisäätiö rahoittaa toimintansa omaisuustuotoista ja lahjoituksista saatavin varoin.

Apurahat

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön myöntämien apurahojen ja muun tuen kohdealueita ovat mm.:

  • tieteellinen tutkimustyö 
  • tutkimuksiin liittyvät matkat  
  • opinnäytetutkimukset 
  • opetuksen kehittämishankkeet
  • tunnustuspalkinnot

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö jakaa apurahoja vuosittain noin miljoona euroa.

Hakukaudet

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahojen hakukaudet ovat helmikuussa ja syyskuussa.

Haettavissa olevista apurahoista ilmoitetaan vuosittain helmikuun ja syyskuun alussa näillä www-sivuilla.

Lahjoitukset säätiölle

Lahjoittaminen Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiölle tarjoaa yrityksille ja muille yhteisöille sekä alumneille ja muille yksityishenkilöille luontevan mahdollisuuden olla edistämässä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kehittymistä. Lahjoitusmuodoista löytyy kullekin lahjoittajalle sopiva, joko pysyvänä rahastona tai erillisiä hankkeita tukevana. Lahjoitusvarat käytetään kunkin lahjoittajan tärkeäksi näkemään tutkimusta edistävään tai opetusta kehittävään kohteeseen. Lahjoitusvarat sijoitetaan säätiölain mukaan suunnitelmallisesti. Katso lisää Lahjoitukset säätiölle.

Valtuuskunta 2018

Liikesivistysrahaston nimeämät jäsenet ja varajäsenet
Vuorineuvos Reijo Karhinen / Puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo
Kauppaneuvos Heikki Timonen / Kauppaneuvos Pentti Kivinen
Toimitusjohtaja Sam G. Nieminen / Toimitusjohtaja Juha Jouhki
KTT Johanna Vesterinen / Toimistopäällikkö Pirjo Uitto

Keskuskauppakamarin nimeämät jäsenet ja varajäsenet
Toimitusjohtaja Harri Sailas (varapuheenjohtaja) / Pääjohtaja Taavi Heikkilä
Johtaja Ann-Mari Kemell / Johtaja Anne Horttanainen

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n nimeämät jäsenet ja varajäsenet
Kauppaneuvos Heimo J. Aho (puheenjohtaja) / Asiantuntija Mirja Hannula
Johtaja Riikka Heikinheimo / Asiantuntija Outi Ervasti

Metsäteollisuus ry:n nimeämä jäsen ja varajäsen
Talousjohtaja Vesa-Pekka Takala / Toimitusjohtaja Ville Kopra

Finanssialan Keskusliitto ry:n nimeämä jäsen ja varajäsen
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi / Varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari

Kaupan liitto ry:n nimeämä jäsen ja varajäsen
Toimitusjohtaja Catarina Fagerholm / Toimitusjohtaja Juhani Pekkala

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun akateemisten asiain komitean nimeämät jäsenet ja varajäsenet
Professori Juhani Vaivio / Professori Henrik Schildt
Professori Virpi Tuunainen / Professori Matti Suominen
Professori Pauli Murto / Professori Tomas Falk

Säätiön sääntöjen 6 § perusteella kutsuttu jäsen ja varajäsen
Dekaani Ingmar Björkman / Varadekaani Timo Saarinen

Hallitus 2018

Vuorineuvos Kari Jordan, puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Elina Björklund, varapuheenjohtaja
KTM Riku Asikainen
KTM Pii Kotilainen
KTM Pekka Laaksonen
Toimitusjohtaja Salla Vainio

Toimitusjohtaja

KTM Arto Mäenmaa

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 16.03.2018.