Tukisäätiö

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö on vuonna 1974 perustettu juridisesti itsenäinen yhteisö, joka tukee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulua ja sen piirissä toimivia henkilöitä tutkimus- ja opetustoimintaa edistävillä apurahoilla ja muulla tuella. Tukisäätiö rahoittaa toimintansa omaisuustuotoista ja lahjoituksista saatavin varoin.

Apurahat

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön myöntämien apurahojen kohdealueita ovat mm.:

  • tieteelliset tutkimusprojektit ja muu tieteellinen tutkimustyö 
  • tutkimuksiin liittyvät matkat 
  • kansainvälinen tutkijavaihto 
  • opinnäytetutkimukset 
  • opetuksen kehittämishankkeet.

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö jakaa apurahoja vuosittain noin miljoona euroa.

Hakukaudet

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahojen hakukaudet ovat helmikuussa ja syyskuussa.

Haettavissa olevista apurahoista ilmoitetaan vuosittain helmikuun ja syyskuun alussa näillä www-sivuilla ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ilmoitustauluilla.

Lahjoitukset säätiölle

Lahjoittaminen Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiölle tarjoaa yrityksille ja muille yhteisöille sekä alumneille ja muille yksityishenkilöille luontevan mahdollisuuden olla edistämässä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kehittymistä. Lahjoitusmuodoista löytyy kullekin lahjoittajalle sopiva, joko pysyvänä rahastona tai erillisiä hankkeita tukevana. Lahjoitusvarat käytetään kunkin lahjoittajan tärkeäksi näkemään tutkimusta edistävään tai opetusta kehittävään kohteeseen. Lahjoitusvarat sijoitetaan pitäen silmällä sijoituksen varmuutta, tuottavuutta ja arvon säilyvyyttä. Katso lisää Lahjoitukset säätiölle.

Valtuuskunta 2017

Liikesivistysrahaston nimeämät jäsenet ja varajäsenet
Vuorineuvos Reijo Karhinen / Puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo
Kauppaneuvos Heikki Timonen / Kauppaneuvos Pentti Kivinen
Toimitusjohtaja Sam G. Nieminen / Toimitusjohtaja Juha Jouhki
KTT Johanna Vesterinen / Toimistopäällikkö Pirjo Uitto

Keskuskauppakamarin nimeämät jäsenet ja varajäsenet
Toimitusjohtaja Harri Sailas (varapuheenjohtaja) / FM Kuisma Niemelä

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n nimeämät jäsenet ja varajäsenet
Kauppaneuvos Heimo J. Aho (puheenjohtaja) / Asiantuntija Mirja Hannula
Johtaja Riikka Heikinheimo / Asiantuntija Jari Konttinen

Metsäteollisuus ry:n nimeämä jäsen ja varajäsen
Talousjohtaja Vesa-Pekka Takala / Toimitusjohtaja Ville Kopra

Finanssialan Keskusliitto ry:n nimeämä jäsen ja varajäsen
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi / Varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari

Kaupan liitto ry:n nimeämä jäsen ja varajäsen
Toimitusjohtaja Catarina Fagerholm / Toimitusjohtaja Juhani Pekkala

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun akateemisten asiain komitean nimeämät jäsenet ja varajäsenet
Varadekaani Rebecca Piekkari / Professori Tomas Falk
Professori Teemu Malmi / Professori Matti Suominen
Professori Matti Rossi / Professori Matti Pohjola

Säätiön sääntöjen 6 § perusteella kutsuttu jäsen ja varajäsen
Dekaani Ingmar Björkman / Varadekaani Seppo Ikäheimo

Hallitus 2017

Vuorineuvos Kari Jordan, puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Matti Vuoria, varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja Elina Björklund
KTM Pii Kotilainen
KTM Pekka Laaksonen
Toimitusjohtaja Salla Vainio

Toimitusjohtaja

KTM Arto Mäenmaa

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 25.04.2017.