Ilmoita Aalto CareerWebissä

Aalto CareerWebissä julkaistaan vuosittain tuhansia ilmoituksia (työpaikkoja, harjoittelupaikkoja, gradutoimeksiantoja) lukuisilta eri työnantajilta. Vain Aalto-yliopiston opiskelijoilla on pääsy CareerWebiin, ja siksi se toimiikin hyvänä kanavana opiskelijoiden tavoittamiseen rekrytointimielessä. Kauppakorkeakoulun opiskelijoista 86 % ilmoitti käyttävänsä CareerWebiä (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut: Asiakastyytyväisyystutkimus 2017).

Jätä ilmoitusBanneri_ta_s_232x120.gif

Työ- ja harjoittelupaikatCW_job_em_fi.jpg

Julkaisemme CareerWebissä työpaikkoja, jotka tukevat opiskelijoidemme työllistymistä kauppatieteelliselle uralle. Työ voi olla esimerkiksi

 • kesätyö
 • osa-aikainen / kokoaikainen
 • määräaikainen / vakituinen
 • freelance-toimeksianto
 • trainee- tai harjoittelupaikka

Julkaisemme CareerWebissä kauppatieteiden opiskelijoiden ammatillista kehittymistä tukevia harjoittelupaikkailmoituksia (esim. trainee-ohjelmat, graduate-ohjelmat, kesäharjoittelut, internships, korkeakouluharjoittelu). Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opintoihin on kuulunut 1.8.2013 alkaen valinnainen työharjoittelu, ja monet opiskelijat ovat erittäin kiinnostuneita erilaisista oman alan harjoittelumahdollisuuksista.

Lue lisää harjoittelusta Kauppakorkeakoulussa.

>> Jätä työ- tai harjoittelupaikkailmoitus
 

CW_offer_em_fi.jpgPro Gradu- ja kandityötoimeksiannot sekä projektit

CareerWeb toimii työpaikkailmoituskanavan lisäksi myös opintoihin kuuluvien pro gradu -tutkielmien sekä kandidaatintöiden toimeksiantojen julkaisukanavana. Ilmoittaminen on maksutonta.

>> Tarjoa opinnäyte- tai projektityötä
 

Julkaisuehdot ja tietosuoja

Julkaisuehdot

 • Pidätämme itsellämme oikeuden valita CareerWebissä julkaistavat ilmoitukset.
 • Ura- ja rekrytointipalvelut ei vastaa ilmoitusten sisällöstä. Pidätämme kuitenkin oikeuden muuttaa ilmoituksen otsikkoa ja/tai kohdennusta.
 • Emme julkaise anonyymejä ilmoituksia.
 • Vuokratyöilmoituksissa työnantaja on merkittävä muodossa Yritys A Oy / Yritys B Oy, jossa ensimmäinen on varsinainen työnantaja ja jälkimmäinen palkanmaksaja.
 • Emme julkaise palkattomia työ- tai harjoittelupaikkailmoituksia. Poikkeuksen tekevät ulkomailla tapahtuvat harjoittelut. Palkattomissa ulkomaanharjoitteluissa asian tulee kuitenkin käydä ilmi jo ilmoituksen otsikosta (unpaid / palkaton).
 • Emme julkaise verkostomarkkinointiin tai vapaaehtoistyöhön liittyviä ilmoituksia.
 • Emme julkaise ns. rekrytoivia koulutusohjelmia.
 • Emme julkaise työttömyyttä tai työttömyyden uhkaa vaativia työ- tai harjoittelupaikkoja.
 • Julkaisemme ainoastaan työpaikkailmoitukset, jotka tukevat opiskelijoidemme työllistymistä koulutusohjelmaansa vastaavalle uralle.
 • Emme julkaise Suomen lain vastaisia ilmoituksia (esim. Yhdenvertaisuuslaki).
   

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Aalto CareerWebissä julkaistujen ilmoitusten tietoja (työnantajan tiedot, ilmoittajan tiedot sekä itse ilmoitukset) säilytetään Aarresaari.net-järjestelmän palvelimella.  Aarresaari.net_tietosuoja_ja_rekisteriseloste.pdf .
 

Ohjeita ilmoitusten laatimiseen

Saitteko paljon hakemuksia, mutta ei sellaisia kuin haitte? Vai tuliko hakemuksia liian vähän? Eikö ilmoituksenne tullut hyväksytyksi? Näillä ohjeilla Aalto CareerWebissa oleva ilmoituksenne huomataan ja se saavuttaa oikeanlaisen yleisön.

Yleisiä ohjeita ilmoituksen jättäjälle

 • Ura- ja rekrytointipalvelut käsittelevät ja julkaisevat saapuneet ilmoitukset kahden työpäivän sisällä.
 • Ilmoitus voi olla opiskelijoiden nähtävillä maksimissaan 4 kuukautta (harjoittelupaikat 6 kk).
 • Ilmoitus poistuu järjestelmästä automaattisesti viimeisen hakupäivän jälkeen.
 • Ilmoituksen tulee olla tekstimuodossa (hyperlinkit toimivat), liitteitä tai kuvia ei ilmoituksissa valitettavasti voi olla.
 • Älä kopioi tekstiä suoraan tekstinkäsittelyohjelmasta tai pdf-dokumentista, järjestelmä ei korjaa tavuviivoja, vääriä rivityksiä tms. kopioinnista aiheutuvia virheitä.
 • Voit kohdentaa ilmoituksen yhdelle tai useammalle Aalto-yliopiston koululle tai näiden alaisille koulutusohjelmille. Valitse aina vähintään koulutaso. Mikäli ilmoitus ei mielestämme sovellu valitsemallenne opiskelijaryhmälle tai soveltuu myös muille kuin valitsemanne, pidätämme oikeuden muuttaa kohdennusta.
 • Mikäli havaitsette teknisiä ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä careerweb [at] aalto [dot] fi.

Ilmoituskentät

Alta löydät yksityiskohtaiset ohjeet jokaiseen ilmoituslomakkeen kenttään. Päivitämme ohjeita saamamme palautteen ja lisäkysymysten pohjalta. Palautetta voi antaa osoitteeseen careerweb [at] aalto [dot] fi.

Otsikko

 • Lyhyt otsikko, mielellään esim. tehtävän nimike - jos nimike on Harjoittelija tms. on hyvä kuitenkin tarkentaa sitä esim. tehtävien alueella "Harjoittelija (viestintä)" tai työn sijaintipaikalla "Controller (Vaasa)"
 • Ei tule sisältää työnantajan nimeä
 • Ei ISOILLA kirjaimilla
 • Pidätämme oikeuden muokata otsikkoa vastaamaan näitä ohjeita

Työn kuvaus ja edellytetty osaaminen

 • Varsinainen ilmoitusteksti. Kirjoita kuvaus avoinna olevasta tehtävästä ja sen luonteesta.
 • Erittele tehtävässä tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia.
 • Opinnäyteaihetarjouksen osalta voit kuvata aihetarjouksen teemaa ja toiveita opiskelijan osaamiselle.
 • Ei saa sisältää lainvastaisia ehtoja.
 • Mitä tarkemmin tehtävä sekä työsuhteen ehdot kuvataan, sen varmemmin oikeanlaiset hakijat hakevat paikkaan

Ajankohta ja kesto

 • Ilmoita toive työn aloitusajankohdasta tai määräaikaisen työn aloitus ja lopetusajankohta.

Työn luonne

 • Valitse työn luonteeseen sopiva valinta. Opiskelija voi hakea ilmoituksia ko. valintojen mukaan.
 • Opinnäytetarjouksissa voit valita kohdan muu, mikäli opinnäyteyhteistyötä tehdään muussa kuin työsuhteessa.
 • Voit valita yhden tai useamman ctrl-näppäimen avulla
 • Valittava vähintään yksi

Palkka

 • Voit ilmoittaa työstä maksettavan palkan tai esim. palkkausjärjestelmän tai TES:n jonka mukaan palkka asetetaan.
 • Tämä kenttä ei ole työpaikkailmoitusten osalta pakollinen, mutta voi helpottaa opiskelijan päätöstä hakea paikkaa.
 • Harjoittelupaikoissa on ilmoitettava palkka tai sen taso. Emme julkaise palkattomia harjoittelupaikkoja (pl. ulkomaanharjoittelut).

Työn sijainti

 • Oletusvalintana kaikille ilmoituksille on Avoin/Muu.
 • Valitse työpaikan karkea sijainti. Voit tarkentaa sijaintia kuvauskentässä sekä työnantajan osoitekohdassa.

Julkaisupäivä

 • Ilmoituksen julkaisupäivä. Voidaan ajastaa tulevaisuuteen, mutta ei menneisyyteen.
 • Ilmoitusta ei julkaista ennen valittua ajankohtaa.

Viimeinen hakupäivä

 • Voit määrittää viimeisen hakupäivän (työpaikoille max 4 kk, harjoittelupaikoille max 6 kk päähän) ilmoituksen jättöpäivästä tai valita avoimen hakuajan, jolloin ilmoitus on näkyvissä 30 päivää.
 • Ilmoitus poistuu opiskelijoiden näkymästä automaattisesti valinnan mukaisesti.
 • Voit uusia haun tai muuttaa hakuaikaa ilmoituksen muokkauslinkistä (3 kk:n ajan viimeisestä hakupäivästä), jonka saat ilmoittamaasi sähköpostiin.

Ilmoituksen lisätiedot

 • Hakemiseen liittyvät ohjeet ja muut lisätiedot.

Suomenkielen osaaminen ei ole välttämätöntä tässä tehtävässä.

 • Mikäli tehtävä tai työympäristö ei välttämättä vaadi suomenkielen osaamista, vaan sopii myös kansainvälisille opiskelijoille, voit merkitä ilmoituksen heitä auttaaksesi tässä.

Koulutusalavalinta

 • Valitse koulutusalat, joille haluat ilmoituksen osoittaa.
 • Valittava on vähintään yksi, mutta voit valita myös useita aloja.
 • Järjestelmässämme on valittavana kuusi koulutusalaa, jotka vastaavat siis Aalto-yliopiston korkeakouluja. Luettelo kouluista ja näiden laitoksista sekä linkit kunkin koulun omille verkkosivuille löydät alta. Lisää tietoa yliopistomme koulutustarjonnasta löydät http://studies.aalto.fi sivustolta.

Insinööritieteiden korkeakoulu

 • Energiatekniikan laitos
 • Koneenrakennustekniikan laitos
 • Maankäyttötieteiden laitos
 • Rakennustekniikan laitos
 • Sovelletun mekaniikan laitos
 • Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos

Kauppakorkeakoulu

 • Johtamisen laitos
 • Laskentatoimen laitos
 • Markkinoinnin laitos
 • Rahoituksen laitos
 • Taloustieteen laitos
 • Tieto- ja palvelutalouden laitos

Kemian tekniikan korkeakoulu

 • Kemian tekniikan ja metallurgian laitos
 • Kemian ja materiaalitieteen laitos
 • Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Perustieteiden korkeakoulu

 • Matematiikan ja systeemianalyysin laitos
 • Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos
 • Teknillisen fysiikan laitos
 • Tietotekniikan laitos
 • Tuotantotalouden laitos

Sähkötekniikan korkeakoulu

 • Sähkötekniikan ja automaation laitos
 • Mikro- ja nanotekniikan laitos
 • Radiotieteen ja -tekniikan laitos
 • Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
 • Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

 • Arkkitehtuurin laitos
 • Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
 • Median laitos
 • Muotoilun laitos
 • Taiteen laitos

Työnantaja

 • Työnantajan nimi.
 • Ilmoitukset eivät voi olla ns. anonyymejä, eli varsinaisen työnantajan nimen tulee olla ilmoitettuna.
 • Jos työpaikka on ns. vuokratyötä, annetaan niin varsinaisen työn teettäjän kuin palkan maksavan organisaation nimet. Esim. Yritys Oy/Vuokratyö Oy

Yhteyshenkilö

 • Ilmoituksesta ja sen sisällöstä lisätietoja hakijoille antavan henkilön nimi.

Osoite, puhelinnumero ja sähköposti

 • Työpaikan tai työnantajan osoite
 • Puhelinnumero, josta voi kysyä lisätietoja ilmoitukseen liittyen.
 • Sähköposti, josta voi kysyä lisätietoja ilmoitukseen liittyen tai johon hakemukset lähetetään.
 • Työpaikan tai työnantajan osoite.

WWW-osoite, Facebook, LinkedIn ja Twitter

 • Työnantajan tai hakuun liittyvät sivut ilmoitetaan muodossa http://....
 • Voi olla työnantajan verkkosivuille tai some-kanaviin yleensä tai esim. suora linkki rekrytointijärjestelmään

Ilmoittajan nimi

 • Ilmoituksen lähettäjän nimi.
 • Tämä ei näy hakijoille, vaan on ylläpitäjien käytössä yhteydenpitoa varten.

Ilmoittajan sähköposti

 • Ilmoita se sähköpostiosoite, johon haluat ottaa vastaan ilmoituskohtaisen muokkauslinkin, jonka kautta pääset muuttamaan tai poistamaan ko. ilmoituksen.
 • Mikäli sähköpostiosoitteeseen jää ilmoittaessa virhe, järjestelmä ei voi toimittaa muokkauslinkkiä. Ilmoittajan sähköpostiosoitetta ei voi myöskään jälkikäteen enää järjestelmään lisätä.

Sähköpostitiedotus

 • Laittamalla kenttään ruksin, annat Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalveluille luvan lähettää sinulle tiedotteita edellä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Salasana ilmoituksen muokkausta varten

 • Määritä oma salasana ilmoituksen muokkausta varten. Salasana on ilmoituskohtainen.
 • Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä ja sisältää kirjaimia ja numeroita. Myös erikoismerkit ovat sallittuja.
 • Paina tämä salasana mieleesi tai kirjaa ylös - järjestelmä ei toimita sitä sinulle.
 • Mikäli salasana on unohtunut, voit nollata sen sähköpostilla lähetetyn muokkauslinkin kautta.
   

FAQ

Kuinka pitkä hakuajan tulisi olla?
Parikin päivää voi joskus riittää, useimmiten ei. Kahdesta viikosta kuukauteen lienee tyypillisin pituus. Järjestelmämme asettama maksimi hakuajan pituudelle on 4 kk.

En tunne Aalto-yliopiston rakennetta ja/tai aloja, joita siellä opiskellaan. Miten kohdistan ilmoitukseni oikein?
Löydät paljon hyödyllistä lisätietoa Aalto-yliopistosta ja sen kuudessa korkeakoulussa opiskeltavista aineista osoitteesta http://studies.aalto.fi. Koulut on myös lueteltu tällä sivulla ohjeiden kohdalla. Korjaamme ilmoitusten kohdistuksia tarpeen mukaan.

Miksi ette julkaise anonyymejä ilmoituksia?
Haluamme turvata opiskelijan riittävän tiedonsaannin työnhakutilanteessa.

Hyväksyttekö vuokratyö- tai rekrytointiyritysten ilmoituksia?
Hyväksymme. Vuokratyöilmoituksissa tulee ilmoittaa selkeästi, että kyseessä on vuokratyö ja toimeksiantajan nimi.

Jos käytän jo Aarresaari.net -palvelua ilmoitteluun korkeakouluopiskelijoille, miksi minun pitäisi käyttää CareerWebiä?
Julkaisemme molempia reittejä tulevat ilmoitukset. Jos haluatte tavoittaa yksinomaan Aalto-yliopiston opiskelijoita, kannattaa käyttää yliopistomme omia lomakkeita. Pääsette myös itse valitsemaan ilmoituksenne kohderyhmän. Ilmoitusta ei kuitenkaan tule laittaa meille käyttäen molempia väyliä.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 29.09.2017.