Rekrytoi opiskelija

Voit ilmoittaa avoinna olevista työtehtävistä kauttamme.

ServiceUsageFI.PNGTiesittekö, että…

 • 44 % valmistuneista kauppatieteiden maistereista oli ollut tutkintoa suorittaessaan lomakaudet pois lukien yli vuoden kokopäiväisessä työssä?
 • valmistumishetkellä töissä oli jo 79 % maistereista?
 • 25 % valmistuneista oli työskennellyt samalla työnantajalla jo opiskeluaikanaan?
 • julkaisemme opiskelijoille vuosittain noin 2 500 kauppatieteellisen alan työ- ja harjoittelupaikkailmoitusta?
 • vuonna 2016 vastavalmistuneista maistereista 13 % sai työpaikan kauttamme?

(Lähteet: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneiden kauppatieteiden maistereiden sijoittumisselvitys valmistumishetkellä ja CareerWeb-tilastot)

Työpaikkailmoitukset

careerweb_fi.gifKauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut ylläpitää yhteistyössä muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa yhteistä työpaikkaportaalia, Aalto CareerWebiä. Sen kautta voit ilmoittaa ilmaiseksi kaikentyyppisistä työ- ja harjoittelupaikoista. Työpaikkailmoittelua voi tehostaa käyttämällä jotain markkinointi- tai tapahtumapalveluistamme.

Harjoittelu Kauppakorkeakoulussa

Harjoittelukäytännöt vaihtelevat yliopistojen kesken paljon, tutustuthan siis Kauppakorkeakoulun käytäntöihin ennen harjoittelupaikan jättämistä Aalto CareerWebiin.

Ohjeita opiskelijoiden rekrytoimiseen ja tavoittamiseen

Mistä tekijä, minkälainen tekijä, mitä pitää työnantajan tietää? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastauksen sekä neuvoja mm. Suomen Yrittäjien Työnantajan ABC:sta. Myös uusi Rekryapu voi olla hyödyllinen tutustustua. Löydät sieltä mm. valmiita dokumenttimalleja, käytännön neuvoja hakijaviestintään sekä haastatteluihin, ym.

Hyviä artikkeleita löytyy myös muista lähteistä, mutta Yrittäjien sivuilla 20.11.2014 julkaistu artikkeli Huomioi nämä seikat palkkauksessa kertoo muutaman hyvän vinkin, miten onnistunut rekrytointi lähtee liikkeelle.

Oikeaan aikaan, oikeaa sisältöä, oikealle yleisölle

Tavoitatte Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat parhaiten ottamalla huomioon seuraavat seikat.

Ajoitus

Opiskelijoiden lukuvuotta rytmittävät opetusperiodit, tenttijaksot sekä loma-ajat. Järjestämme rekrytointiin liittyviä tapahtumia ainoastaan opetusperiodien aikana. Jos siis suunnittelette opiskelijoillemme kohdennettua tapahtumaa, otattehan lukuvuosikalenterin huomioon.

 • Tenttikausien aikana ei anneta opetusta eikä järjestetä rekrytointiin liittyviä tapahtumia.

Lukuvuoden 2017–2018 opetusjaksot ja tenttikaudet

Syyslukukausi 2017

Periodi/Arviointijakso Aika Viikot
Kesäopetusjakso ti 1.8. - to 31.8.2017 31 - 35
Koulukohtaisia orientaatioita ma 21.8. - pe 1.9.2017 34 - 35
1. arviointijakso ja orientaatioita ma 4.9. - pe 8.9.2017 36
I periodi
I periodin arviointiviikko
ma 11.9. - pe 27.10.2017
ma 23.10. - pe 27.10.2017
37 - 43
43
II periodi
II periodin arviointiviikko
ma 30.10. - pe 15.12.2017
ma 11.12. - pe 15.12.2017   
44 - 50
50
2. arviointijakso ma 18.12. - pe 22.12.2017    51


Kevätlukukausi 2018

Periodi/Arviointijakso Aika Viikot
III periodi
III periodin arviointiviikko
ti 2.1. - pe 16.2.2018
ma 12.2. - pe 16.2.2018   
1 - 7
7
IV periodi
IV periodin arviointiviikko
ma 19.2. - pe 6.4.2018
ti 3.4. - pe 6.4.2018
8 - 14
14
V periodi
V periodin arviointiviikko 
ma 9.4. - pe 25.5.2018
ma 21.5. - pe 25.5.2018
15 - 21
21
Kesäopetusjakso ma 28.5. - ti 31.7.2018  22 - 31


Huomattavaa:

 • ARENA-päivänä (ke 8.11.2017) ei ole opetusta, elleivät opettajat ja opiskelijat kursseillaan toisin sovi.
 • Luennot alkavat neljännestä yli tasatunnin ("akateeminen vartti") ja kestävät yleensä puolitoista tuntia kerrallaan ("kaksoistunti"), esim.: 8.15−9.45, 10.15−11.45, 12.15−13.45, 14.15−15.45 ja 16.15−17.45 jne. tai kolme tuntia kerrallaan, esim. 8.15−10.45, jolloin välissä on yleensä yksi 15 minuutin tauko.
 • Otaniemessä pidetään ruokailutauko klo 11−12, jolloin luentoja ei pidetä.

Oikea sisältö

Opiskelijoilta tulleen palautteen perusteella (Opiskelija-asiakaskysely 2013) opiskelijoille on tärkeää kuulla mm.

 • uratarinoita koulumme alumneilta
 • tyypillinen työpäivä
 • uramahdollisuudet / etenemismahdollisuudet
 • konkreettiset avoimet työpaikat.

Oikea kohdeyleisö

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelee miltei 4 000 perus- ja jatko-opiskelijaa (lisää avainlukuja). Ura- ja rekrytointipalvelut tarjoaa palveluita lähinnä perustutkinto-opiskelijoille (kandidaatti- ja maisteritasot).

Koulutusohjelmia koulussamme on lukuisia ja autamme mielellämme teille parhaan mahdollisen kohdeyleisön valinnassa. Lisää koulutusohjelmista.

Palkkatietoa ja -suositukset

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta 2016 valmistuneiden maistereiden bruttopalkan (sisältäen luontoisedut) mediaani oli ensimmäisessä kokopäiväisessä työpaikassa valmistumishetkellä 3350 €/kk keskiarvon ollessa 3877 €/kk.

Viimeisimmän uraseurantakyselyn mukaan Kauppakorkeakoulusta vuonna 2011 valmistuneiden bruttopalkan keskiarvo viisi vuotta myöhemmin uralla, syksyllä 2014, oli 5018 €/kk ja mediaani 4600 €/kk. Lue lisää sijoittumisselvityksistä.

Suomen Ekonomien palkkasuositukset

Suomen Ekonomit julkaisee vuosittain kesätyöpalkka-, alkupalkka- ja gradupalkkiosuositukset.

Kesätyöpalkkasuositukset vuodelle 2017

Kyltereiden kesätyöpalkkasuositukset perustuvat syksyllä 2016 tehtyyn tutkimukseen, yleiseen ansiotasokehitykseen ja vuodelle 2017 annettuihin ennusteisiin. Suomen Ekonomien suosituksista voi hakea tukea omiin palkkaneuvotteluihin. Suosituspalkat eivät ole ehdottomia alarajoja.

Suositukset koskevat työtä, jossa pääsee käyttämään ekonomikoulutuksessa hankkimia oppeja ja valmiuksia. Otathan huomioon, että joillain toimialoilla toimihenkilöiden palkkaus perustuu työehtosopimuksissa sovittuihin taulukkopalkkoihin tai harjoitteluajan palkkoihin.

Opiskelijoiden kesäharjoittelupalkkasuositukset 2017 (€/kk)

Opintopisteitä Helsingin talousalue Muu maa
< 120 op 2050 1920
120-180 op 2150 2000
181-220 op 2220 2070
220 op < 2370 2200

Gradusuositukset 2017

Palkattaessa opiskelija työsuhteeseen pro gradu -työskentelyn ajaksi, on suositeltava kuukausipalkka 2 400 euroa. Kun korvaus toimeksiantona tehdystä pro gradu -tutkielmasta maksetaan muulla tavoin kuin kuukausipalkkana, korvauksen suuruudeksi suositellaan 7 000 euroa.

Jos graduun liittyy laaja tai laajahko projektityö, joka jo sinänsä hyödyttää toimeksiantajaa, tulisi kertakorvauksessa huomioida myös tämä projektiosan aiheuttama lisätyö.

Vastavalmistuneen alkupalkkasuositus vuodelle 2017

Yksityisen sektorin alkupalkkasuositus vuodelle 2016 on 3200–3500 euroa kuukaudessa. Suositus koskee koulutusta vastaavia, vakituisia ei-esimiestehtäviä, kun opiskeluajalta ei ole pitkäaikaista työkokemusta. Suositus koskee kokonaisansioita ilman tulospalkkausta.

Lähde: Suomen Ekonomit - palkkatietoa ja palkkasuositukset

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 17.07.2017.