Alumni Ambassadors

Alumnisuurlähettiläät toimivat siltana opiskelijoiden, koulun ja liike-elämän välillä.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Alumnisuurlähettiläät ovat aktiivisesti mukana koulun alumnitoiminnassa. He toimivat viestinviejinä muille alumneille ja kertovat koulun toiminnasta. Tämän lisäksi yksi heidän tärkeimmistä tehtävistään on kertoa nuoremmille opiskelijasukupolville, millaisia eväitä Kauppakorkeakoulussa opiskelu antaa työelämää varten.

Alumnitoiminta on Kauppakorkeakoulun koordinoimaa toimintaa. Alumnisuurlähettilään rooliin kuuluvia tehtäviä voivat muun muassa olla mentorina toimiminen ja osallistuminen opiskelijoille suunnattuihin uratapahtumiin alumniroolissa. Alumnisuurlähettiläitä myös kuullaan aktiivisesti koulun ja alumnitoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Kauppakorkeakoulun Alumnisuurlähettiläitä on tällä hetkellä noin nelisenkymmentä. He edustavat koulun eri koulutusohjelmia sekä liike-elämän eri osa-alueita. Kauppakorkeakoulun vuosikurssit ovat niin ikään edustettuina aina 1950-luvulta tähän päivään.

Tutustu tarkemmin Alumnisuurlähettiläiden kanssa aloitettuun yhteistyöhön.

Voit tutustua kuhunkin Alumnisuurlähettilääseen alla olevan listan kautta. Alumnisuurlähettiläiden esittelyjä päivitetään vuoden 2017 aikana.

Jäsenet

Juha Aarvala
Tiina Alahuhta-Kasko
Riku Asikainen
Olli Copeland
Jaakko Eteläaho
Anu Haverinen
Jyri Heimo
Katariina Helaniemi
Arto Hiltunen
Matti Honkala
Jari Huikku
Sirkka Hämäläinen
Susanna Hyppönen
Kari Janhunen
Annika Jyllilä-Vertigans
Mikko Kosonen
Katja Kääriä
Juuso Leivonen
Elisa Liekkilä
Timo Löyttyniemi
Tatu Mäkilä
Eero Nummela
Kristo Ovaska
Timo Pantsari
Matti Parpala
Sami Pauni
Sampo Päällysaho
Emilia Rantala
Pekka Rantala
Mika Raulas
Minna Rissanen
Paula Salovaara
Mia Sirkiä
Terttu Sopanen
Mika Suortti
Pasi Torppa
Daniel Tuori
Juho Tuovinen
Oskar Vahervuori
Elvira Vainio
Salla Vainio
Petteri Vartiainen
Niklas Wasenius
Sirpa Widomski
Kaisa Vikkula
Maarit Vilen
Pirjo Väliaho
Xiang Ye

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 18.01.2018.