Alumni Ambassadors

Alumnisuurlähettiläät toimivat siltana opiskelijoiden, koulun ja liike-elämän välillä.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Alumnisuurlähettiläät ovat aktiivisesti mukana koulun alumnitoiminnassa. He toimivat viestinviejinä muille alumneille ja kertovat koulun toiminnasta. Tämän lisäksi yksi heidän tärkeimmistä tehtävistään on kertoa nuoremmille opiskelijasukupolville, millaisia eväitä Kauppakorkeakoulussa opiskelu antaa työelämää varten.

Alumnitoiminta on Kauppakorkeakoulun koordinoimaa toimintaa. Alumnisuurlähettilään rooliin kuuluvia tehtäviä voivat muun muassa olla mentorina toimiminen ja osallistuminen opiskelijoille suunnattuihin uratapahtumiin alumniroolissa. Alumnisuurlähettiläitä myös kuullaan aktiivisesti koulun ja alumnitoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Kauppakorkeakoulun Alumnisuurlähettiläitä on tällä hetkellä noin nelisenkymmentä. He edustavat koulun eri koulutusohjelmia sekä liike-elämän eri osa-alueita. Kauppakorkeakoulun vuosikurssit ovat niin ikään edustettuina aina 1950-luvulta tähän päivään.

Tutustu tarkemmin Alumnisuurlähettiläiden kanssa aloitettuun yhteistyöhön.

Voit tutustua kuhunkin Alumnisuurlähettilääseen alla olevan listan kautta. Alumnisuurlähettiläiden esittelyjä päivitetään vuoden 2017 aikana.

Jäsenet (Nimi ja opintojen aloitusvuosi)

Juha Aarvala, 1989
Tiina Alahuhta-Kasko, 2000
Riku Asikainen, 1990
Olli Copeland, BScBA 13
Jaakko Eteläaho, 2002
Anu Haverinen, 1995
Katariina Helaniemi, 2009
Arto Hiltunen, 1976
Matti Honkala, 1972
Jari Huikku, 1993
Sirkka Hämäläinen, 1958
Susanna Hyppönen, 2007
Kari Janhunen, 1965
Annika Jyllilä-Vertigans, Aalto EE 2014
Kari Karttunen, 2014
Mikko Kosonen, 1978
Katja Kääriä, Aalto EE 2004
Juuso Leivonen, 2001
Elisa Liekkilä, BScBA 8
Timo Löyttyniemi, 1982
Tatu Mäkilä, 2003
Eero Nummela, BScBA 10
Kristo Ovaska, 2004
Timo Pantsari, BScBA 1999
Matti Parpala, 2005
Sami Pauni
Sampo Päällysaho, 1992
Emilia Rantala, 2006
Pekka Rantala, 1986
Mika Raulas, 1981
Minna Rissanen, 2011
Paula Salovaara, Aalto EE 2014
Mia Sirkiä, 1994
Terttu Sopanen, 1990
Mika Suortti, 1984
Pasi Torppa, 1991
Daniel Tuori, 1983
Juho Tuovinen, BScBA 4
Oskar Vahervuori, 1985
Elvira Vainio, 1997
Salla Vainio, 1988
Petteri Vartiainen, 1993
Niklas Wasenius, Aalto EE 2011
Sirpa Widomski, 1964
Kaisa Vikkula, 1980
Maarit Vilen, 1996
Pirjo Väliaho, 1975
Xiang Ye, 2005

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 22.05.2018.