Avaintietoa ja vuosikatsaukset

Lue lisää avaintietoa tältä sivulta. Luvut ovat vuodelta 2016, suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2015 lukuihin.

Opiskelijat

Opiskelijoiden määrät

Perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita: 3 330

Kauppakorkeakoulusta vaihtoon lähteneiden opiskelijoiden määrä: 355 (330)
Kauppakorkeakouluun vaihtoon tulleiden opiskelijoiden määrä: 322 (267)

Opiskelemaan hyväksytyt

Perustason valinta
hyväksytyt 331 (335)***

Mikkelin BScBA-ohjelma
hyväksytyt 81 (80) (vuoden 2015 ja 2014 luvut)

Maisteritason valinta
hyväksytyt 247 (261)

***) Mukana kaikki perustason väylät (Avoimen yliopiston väylä, SAT-valinta, kauppatieteellisen alan yhteisvalinta, Lukiolaisten VIKSU-tiedekilpailu, Talousguru-kilpailu). Yhteisvalinnan osalta mukana ainoastaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ensisijaiset hakijat (ks. http://www.aalto.fi/fi/studies/statistics/).

Tutkimus

Julkaisut

Kansainväliset referee-artikkelit: 172(180)
Financial Times 45 -artikkelit: 27 (24)

Vaikuttavuus ja apurahat

Crown-indeksi**: 1,23 (1,25) (luvut vuodelta 2015 ja 2014)
Excellence grants: 2 (2)
Akatemiatutkijat: 3 (3)
Kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä (miljoonaa euroa): 3,5 (3,0)

**) mittaa tutkimuksen globaalia vaikuttavuutta. Jos indeksi on yli yksi, vaikuttavuus on keskimääräistä suurempi.

Henkilöstö

Henkilöstön määrät

Henkilöstö: 353 (436)
Professoreiden lukumäärä: 87 (93)
Kansainvälisten professoreiden ja post-doc -tutkijoiden osuus (%): 20,5 (21,5)

Tutkinnot

Suoritetut tutkinnot

Kandidaatintutkintoja: 376 (403)
Maisterintutkintoja:443 (462)
Tohtorintutkintoja: 27 (24)
Keskimäärin suoritetut opintopisteet vuodessa (1. ja 2. vuoden opiskelijat): 57,6 (58)

Suoritetut tutkinnot laitoksittain

Laitos

kandi

maisteri

tohtori

Taloustiede

33

26

4

Laskentatoimi

82

93

2

Rahoitus

74

58

3

Tieto- ja palvelutalous

46

59

6

Markkinointi

32

70

2

Johtaminen 

26

137

10

Mikkelin BScBA-ohjelma

83

-

-

Yhteensä

376 (403)

443 (462)

27 (24)

 

Avaintietoa Aalto-yliopistosta

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 26.05.2017.