Alan tärkeimmät akkreditoinnit

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle on myönnetty ensimmäisenä pohjoismaisena kauppakorkeakouluna alansa tärkeimmät kansainväliset laatuakkreditoinnit AACSB, AMBA ja EQUIS.

aacsb.jpgAACSB – arvostetuin laatuleima ensimmäisenä Pohjoismaissa

AACSB on maailmanlaajuisesti arvostetuin kauppatiedettä edustaville yliopistoille myönnetty laatuleima. AACSB-akkreditointi todistaa nykyisille ja potentiaalisille opiskelijoille, työntekijöille, yhteistyökumppaneille, yrityksille ja lahjoittajille, että Aalto yliopistona ja sen tarjoamat palvelut ovat maailmanluokan tasoa.

Akkreditointi myönnetään koko koululle ja sen piiriin kuuluu kaikki koulun tarjoama kauppatieteellisen alan koulutus. Kauppakorkeakoululle AACSB-akkreditointi myönnettiin vuonna 2007 ensimmäisenä Pohjoismaissa.

AMBA-logo-Acc-Colour.jpgAMBA – vain erittäin korkeatasoisille MBA-ohjelmille

Kauppakorkeakoulun MBA- ja EMBA-ohjelmilla on AMBA-järjestön (Association of MBAs) myöntämä laatuhyväksyntä, mikä takaa ohjelmista valmistuville paremmat mahdollisuudet kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Akkreditoinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota ohjelman kattavuuteen, sisällön tasapainoon ja opiskelijoiden työkokemukseen liike-elämässä. AMBAn akkreditointeja on myönnetty vain pienelle määrälle erittäin korkeatasoisia ohjelmia. Kauppakorkeakoulun MBA-ohjelma sai AMBA-akkreditoinnin ensimmäisen kerran vuonna 1997 ja EMBA vuonna 2004.

Vuonna 2007 Kauppakorkeakoulu sai AMBA-akkreditoinnin koko MBA-portfoliolleen.

EQUIS.jpgEQUIS – eurooppalainen laadun tae

EQUIS (The European Quality Improvement System) -laatuleima osoittaa, että Kauppakorkeakoulun toiminta on kansainvälistä ja täyttää eurooppalaiset laatuvaatimukset. Akkreditointiprosessissa arvioidaan muun muassa johtamisjärjestelmää ja päätöksenteon autonomisuutta, tutkimusta, tutkinto-ohjelmia ja palveluita.

Erityistä huomiota kiinnitetään kansainvälistymiseen ja yrityssuhteisiin. Kauppakorkeakoululla on ollut EQUIS-akkreditointi vuodesta 1998.

Rankingit

Kauppakorkeakoulu on huomioitu kansainvälisesti erittäin arvostetuissa Financial Timesin rankingeissa. Ranking mittaa muun muassa kauppakorkeakoulusta valmistuneiden ura- ja palkkakehitystä sekä opetuksen kokonaisvaltaista kansainvälisyyttä.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 02.05.2017.